Zıt Anlamlı Kelimeler

Çakışmak Kelimesinin Zıt-Karşıt Anlamlısı (TDK)Çakışmak Kelimesinin Zıt Anlamlısı nedir, Kopmak Kelimesinin Zıt Anlamlısı nedir,Çakışmak Kelimesinin Karşıt Anlamlısı nedir, Kopmak Kelimesinin Karşıt Anlamlısı nedir,Çakışmak nasıl yazılır tdk, Çakışmak anlamı tdk, Kopmak nedir,Kopmak nasıl yazılır tdk, Kopmak anlamı tdk, Kopmak nedir,

Sizlere bu yazımızda –Çakışmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı hakkında bilgi vereceğiz. 

Çakışmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kopmak

Türk Dil Kurumu’na göre Çakışmak kelimesinin anlamı:

1. -le Birbirine geçip kenetlenmek, takılmak.

2. nesnesiz Aynı zaman dilimine denk gelmek:
      İki sınıfın dersleri çakıştı.

3. nesnesiz, halk ağzında Söz yarışı etmek:
      Saz şairleri çakışıyor.

4. -le, matematik Doğru, açı, yüzey vb. geometrik biçimler üst üste konulduklarında birbirini bütünüyle örterek eşit olmak.

Türk Dil Kurumu’na göre Kopmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Herhangi bir yerinden ikiye ayrılmak:
      Tel koptu. İp koptu.

2. nesnesiz Yerinden ayrılmak:
      Cezvenin sapı kopmuş. Düğme koptu.

3. nesnesiz Gövdeden ayrılmak:
      Ağacın dalları fırtınada koptu. Savaşta bacağı kopmuş.

4. nesnesiz, mecaz Gürültülü veya tehlikeli olaylar, birdenbire başlamak veya ortaya çıkmak:
      “İçeride feryatlar koptu.” – Sait Faik Abasıyanık

5. nesnesiz, mecaz Bütün ilişkileri kesilip büsbütün ayrılmak veya uzaklaşmak:
      “Daha on altısında bile değilken en yakın insanından, annesinden koparak çıkıp gitmişti evden.” – Ahmet Ümit

6. nesnesiz, mecaz Kurtulmak.

7. nesnesiz, mecaz Çok ağrımak:
      Belim kopuyor.

8. nesnesiz, halk ağzında Koşmak, hızla gitmek.

NOT : İki kelimenin (kökeni ne olursa olsun) anlamdaş, yakın anlamlı veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekir.Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.

çakışmak kelimesinin zıt anlamı, kopmak kelimesinin zıt anlamı, Zıt anlamlı Kelimeler

Çakışmak kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı, çelişmek veya uyuşmamak olarak ifade edilir. Zıt anlam, birbirine karşıt olan veya birbiriyle uyuşmayan anlamına gelir.

Örneğin, “İki kişinin fikirleri çakışıyor” cümlesindeki “çakışıyor” kelimesinin zıt anlamı, “İki kişinin fikirleri çelişiyor” olacaktır. Burada çakışmak ve çelişmek kelimeleri birbirinin zıt anlamlısı olarak kullanılmıştır.

Çakışmak kelimesi, bir şeyin diğer şeyle tamamen uyuşması veya örtüşmesi anlamına gelirken, çelişmek kelimesi ise tam tersi olarak bir şeyin diğerine uyum sağlamamasını veya çatışmasını ifade eder.

Özellikle tartışma veya fikir ayrılıkları durumlarında çakışmak ve çelişmek kelimeleri sıklıkla kullanılır. İnsanların düşünceleri veya planları çakıştığında, aynı hedefe odaklandıklarını veya benzer bir fikirde olduklarını ifade ederken, çelişmek durumunda ise tam tersi bir durum söz konusudur.

Örneğin, “Siz iki kişi aynı proje üzerinde çalışıyorsunuz, planlarınız çakıştığında daha başarılı olabilirsiniz” şeklinde bir cümlede çakışmak kelimesi kullanılmıştır. Burada, iki kişinin aynı proje üzerinde çalışmasının başarı getireceği ifade edilmektedir.

Öte yandan, “İki kişinin fikirleri çeliştiğinde, ortak bir çözüm bulmak daha zor olabilir” şeklinde bir cümlede ise çelişmek kelimesi kullanılmıştır. Bu cümlede, iki kişinin farklı düşüncelere sahip olduğu durumda, anlaşmaya varmanın daha zor olduğu ifade edilmektedir.

Sonuç olarak, çakışmak ve çelişmek kelimeleri birbirinin zıt anlamlısı olarak kullanılır. Çakışmak, uyuşmak veya örtüşmek anlamına gelirken, çelişmek ise uyuşmamak veya çatışmak anlamına gelir.

NOT: HTML bold tagı ile işaretlemeler yapılmıştır. Başlıklar kalın yapılmış ve tablolar değiştirilerek örnekler ile yazılmıştır.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu