Meslek Rehberi

 • Psikoloji Bölümü Hakkında Bilgi

  Bölüm Hakkında Bilgi Psikoloji akıl, beyin ve davranışları inceleyen bilim dalıdır. Psikoloji insanların ve hayvanların dünyayı nasıl algıladıklarını, yeni bilgileri nasıl öğrendiklerini, öğrendiklerini nasıl hatırladıklarını ve bunlara ek olarak nasıl değerlendirme yapıp, kararlara vardıklarını araştırır. Bunlara ek olarak, akıl ile beyin fizyolojisi arasındaki ilişkileri araştırır. Tüm bu zihin süreçlerini sadece yetişkinlerde değil, önemli olarak doğumdan yaşamın sonuna kadar olan süreçte…

  Devamını Oku »
 • Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Hakkında Bilgi

  Bölüm Hakkında Bilgi Yaratıcılık, tasarım, iletişim; Bölüm, son iki yüz yılda dünyayı hızla değiştiren bu üç kavram üzerine kurulu. Hedefimiz, kitle iletişim süreçlerine yaratıcı tasarımlarıyla katılabilen bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak. Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde öğrencileri bu hedefe doğru ilerleten bir ders programı, öğretim kadrosu, teknoloji ve eğitim anlayışıyla karşılıyoruz. Bölümümüz, akademik çalışmaların yanı sıra üretime yönelik bir anlayışa sahip.…

  Devamını Oku »
 • Raylı Sistemler Mühendisliği Hakkında Bilgi

  Bölüm Hakkında Bilgi Türkiye’nin ilk Raylı Sistemler Mühendisliği bölümünün amacı, ülkemizin raylı sistemler teknolojileri hakkında yeterli bilgi ve beceriye sahip yetişmiş mühendis ihtiyacını karşılamak; matematik, fen ve mühendislik bilgilerini bu alandaki problemlere uygulama becerisi kazandırarak, öğrencileri başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamaktır. Raylı sistemler mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deneysel tasarım yapıp yürütebilme…

  Devamını Oku »
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Hakkında Bilgi

  Bölüm Hakkında Bilgi Eğitim-öğretim kurumları rehberlik servisleri başta olmak üzere rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ihtiyaç duyulan çeşitli alanlarda bu hizmetleri sunabilecek, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler ile donanmış uzman personel yetiştirmektir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde temel amaç; kendisiyle ve çevresiyle barışık, kendi kararlarını alan ve sorumluluğunu üstlenen, mutlu, uyumlu ,üretken kısaca kendini gerçekleştirmiş bireyler yetiştirmektir. Bu nedenle…

  Devamını Oku »
 • Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü Hakkında Bilgi

  Bölüm Hakkında Bilgi Marka yönetimi, pazarlama iletişimi, kurumsal itibar ve kurumsal iletişim süreçlerinde stratejik karar alabilecek iletişim uzmanları yetitirilmesi amaçlanmaktadır. Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümünde, iletişim öğrencileri mesaj üretim süreçlerini içerik ve görsel anlamda bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımına göre nasıl tasarlayacaklarını öğreniyorlar Hangi Dersler Var? Pazarlamaya Giriş, Girişimcilik, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Medya Planlama Stratejisi, Kampanya Planlama ve Yönetimi, Marka Yönetimi,…

  Devamını Oku »
 • Reklamcılık Bölümü Hakkında Bilgi

  Bölüm Hakkında Bilgi Reklamcılık ders programını, her bir öğrenciyi reklamcılığın çeşitli alanlarında geliştirmeye imkân verecek temel ve seçmeli dersler oluşturuyor. Program, reklamcılık mesleğinin farklı uzmanlık alanlarını içeren esnek kurgusuyla öğrencilerin strateji, metin, görsel tasarım ve dijital iletişim alanlarında kendilerini geliştirmelerini amaçlıyor. Öğrenciler, eğitimleri esnasında kendi ajanslarını kurup gerçek müşterilere kampanya hazırlıyorlar. Bitirme aşamasında profesyonel ilgi alanları doğrultusunda girişimcilik, sahada ‘mentor’larla…

  Devamını Oku »
 • Sağlık İdaresi Bölümü Hakkında Bilgi

  Bölüm Hakkında Bilgi Sağlık İdaresi bölümü, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim, öğretim ve araştırma yaparak, sağlık hizmetlerinin ve kuruluşlarının yönetimine ilişkin bilgi birikimini geliştirmektedir. Sağlık İdaresi bölümü, gerek lisans gerekse lisansüstü eğitim programı ile sağlık sektörüne her düzeyde kimlik ve kişiliği gelişmiş, kendine güvenen, ülkesini ve dünyayı iyi tanıyan, çağdaş ve evrensel değerleri benimsemiş, araştıran ve sorgulayan, sağlık kuruluşlarını yönetecek…

  Devamını Oku »
 • Sağlık Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi

  Bölüm Hakkında Bilgi Toplumun sağlık statüsünün korunması ve iyileştirilmesi amacıyla, Türkiye sağlık sektöründe özellikle son yıllarda birçok değişiklik yapılmaktadır. Bu değişiklikler neticesinde sağlık sektörü sürekli büyüyen, değişen ve rekabetin arttığı bir sektör haline gelmiştir. Bu gelişme, sektörün sorunlarına daha etkili, daha verimli ve daha yenilikçi çözüm önerileri geliştirebilecek ve hatta sektörü yönlendirebilecek kavramsal, analitik ve teknik bilgi, beceri ve yeteneğe…

  Devamını Oku »
 • Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi

  Bölüm Hakkında Bilgi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi lisans programı, Türkiye ekonomisi içindeki yeri gittikçe büyüyen gösteri ve eğlence sektöründe yer alacak geleceğin profesyonelleri ve sanat insanlarına yeni ve yaratıcı anlayışla bir eğitim sunar. Fuar, sergi, kongre, toplantı, yarışma, konser, festival gibi etkinliklerle, televizyonda, sahne üzerinde, kamusal alanda ve sanal ortamda gerçekleşen her türlü gösterinin oyuncularını ve yapımcılarını yetiştirir. Tiyatro,…

  Devamını Oku »
 • Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında Bilgi

  Bölüm Hakkında Bilgi Yirminci yüzyılın başlarından itibaren ekonomide, iletişim sistemlerinde ve teknolojide yaşanan dönüşüm kültür ve sanat ürünlerinin üretimini, dağıtımını ve tüketimini temelden etkiledi. Sinema ve müzik endüstrileri, yayıncılık, medya, görsel ve dijital sanatlar yepyeni sektörler olarak ortaya çıktı. Bugün ‘kültür endüstrisi’, ‘yaratıcı ekonomi’ gibi kavramlarla ifade edilen bu sektörler, hem ekonomik katkıları hem de gündelik hayatın tüm alanlarında etkili…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu