Meslek Rehberi

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü Hakkında BilgiBölüm Hakkında Bilgi

Yirminci yüzyılın başlarından itibaren ekonomide, iletişim sistemlerinde ve teknolojide yaşanan dönüşüm kültür ve sanat ürünlerinin üretimini, dağıtımını ve tüketimini temelden etkiledi. Sinema ve müzik endüstrileri, yayıncılık, medya, görsel ve dijital sanatlar yepyeni sektörler olarak ortaya çıktı. Bugün ‘kültür endüstrisi’, ‘yaratıcı ekonomi’ gibi kavramlarla ifade edilen bu sektörler, hem ekonomik katkıları hem de gündelik hayatın tüm alanlarında etkili olmaları bakımından giderek önem kazanmaktadır. Sanat ve Kültür Yönetimi, günümüzün bu yükselen sektörlerinde çalışacak adayları disiplinlerarası bir yaklaşımla yetiştiren dört senelik bir programdır. Müfredat ekonomiden hukuka, yeni sayısal teknolojilerin etkisinden küreselleşmeye, yeni mevzuatlardan yatırım kararlarına kadar kültür ve sanat alanını etkileyen temel dinamiklere ilişkin dersler sunmaktadır. Program, öğrencilerini bir taraftan kültür sanat alanının yönetimi konusunda akademik olarak donanımlı hale gelmelerini sağlamayı hedeflerken öbür taraftan yaparak öğrenme yaklaşımından hareket eden felsefesi ile yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yaratıcı projeler, kurumlar ve yeni yaklaşımlar geliştirebilecek, bu projelerin hayata geçmelerinde bizzat sorumluluk alabilecek, geleceğin profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlamakta.

Hangi Dersler Var?

Kültür Kurumları Tarihi; Sanat Tarihi; Resimleri Okumak; Çağdaş Sanat Teorisi ve Pratiği; Sanat Ortamı ve Kültür Analizi; Sanat ve Kültür için Finansal Araçlar; Kültür Endüstrileri ve Yaratıcı Endüstriler; Kültürün Pazarlanması; Müzeler, Fuarlar ve Koleksiyonlar; Bienaller ve Sanat Piyasaları; Sanatta İletişim ve Fonlama; Yaratıcı Süreçler ve Sanat; Sergi Projesi ve Uygulaması; Kültür Sanat Kurumları Yönetimi; Kültür Mirası Yönetimi; Çokkültürlülük ve Sanat.

Gereken Özellikler

Sanat ve kültüre yönelik ilgi, sanat ve kültür kurumlarının işleyişine yönelik merak, mezuniyetten önce de gelecekte de sanat ve kültür ortamının içinde bulunmak için istek ve girişimcilik

Kazanılacak Ünvan

Sanat ve Kültür Yönetimi lisans diploması

Çalışma Alanları

Sanat ve Kültür Yönetimi Programı, değişen sanatsal, kültürel, ekonomik ve sosyal çevrede yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yaratıcı projeler ve yeni yaklaşımlar geliştirebilecek, çağdaş kültür ve sanat kurumlarının katılımcı, paylaşımcı ve sürdürülebilir olabilmesi doğrultusunda karar alabilecek, geleceğin profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program mezunları İKSV gibi sanat vakıflarında; Akbank Sanat, İş Sanat, SALT gibi bankalar tarafından kurulmuş sanat merkezlerinde, belediyelerin kültür merkezlerinde ve giderek arttığını gördüğümüz üzere tiyatro kurmak gibi kendi yaratıcı girişimlerinde görev alabilmektedir

Özel Koşul Var Mı?

Yok

Zorunlu Staj Var Mı?

Yok

Erasmus / Farabi / Mevlana

Var

DGS İle Geçiş Var Mı?

Yok

Kaç Net Gerekir

Hangi Üniversitelerde Var

Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü, kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi, sanat etkinliklerinin düzenlenmesi ve sanatçıların yönetimi gibi konuları ele alan bir lisans programıdır. Bu bölümde öğrenciler, sanatın ve kültürün toplumda nasıl yönetileceğini, sanatın toplum üzerindeki etkisini ve kültürel mirasın nasıl korunacağını öğrenirler.

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü, kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi, sanat etkinliklerinin düzenlenmesi ve sanatçıların yönetimi gibi konuları ele alan bir lisans programıdır. Bu bölümde öğrenciler, sanatın ve kültürün toplumda nasıl yönetileceğini, sanatın toplum üzerindeki etkisini ve kültürel mirasın nasıl korunacağını öğrenirler.

Bu bölümde ele alınan dersler arasında “Kültür ve Sanat Politikaları”, “Sanat Yönetimi”, “Kültürel Mirasın Yönetimi” gibi dersler bulunmaktadır. Bu derslerde öğrencilere, kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi için neler yapılabileceği, sanat etkinliklerinin düzenlenmesi ve yönetilmesi süreçleri, sanatçıların yönetimi gibi konular detaylı bir şekilde aktarılır.

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü, geleceğin kültürel aktörlerini yetiştirmeyi hedefler. Bu bölümde öğrenciler, sanat ve kültür alanlarındaki güncel gelişmeleri takip edebilme yeteneği kazanırken, aynı zamanda yapacakları projeler ve çalışmalarla da topluma değer katmayı amaçlarlar.

Bu bölüm mezunları, kültür yöneticisi, proje yöneticisi, etkinlik organizatörü, sanat danışmanı gibi görevleri üstlenebilirler. Aynı zamanda kendi kültürel projelerini oluşturarak bağımsız olarak çalışabilecek donanıma da sahip olurlar.

Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü, Türkiye’nin kültürel zenginliklerini koruma ve geliştirmeye odaklanan bir bölümdür. Türkiye’nin tarihi ve kültürel mirası oldukça zengin olduğu için bu alanda yetişmiş yöneticilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bölüm mezunları, sanat ve kültür alanında Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunurlar.

Sonuç olarak, Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü, sanat ve kültür alanlarında yönetim becerileri kazanmak isteyen öğrencilere fırsat sunan bir lisans programıdır. Bu bölümde edinilen bilgiler ve beceriler, hem kültürümüzü koruma ve geliştirme açısından önemlidir hem de mezunlara kariyer fırsatları sunar.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu