Meslek Rehberi

Tarımsal Genetik Mühendisliği Hakkında BilgiBölüm Hakkında Bilgi

Tarımsal Genetik Mühendisliği bölümünün amacı, ziraat mühendisliği temel bilgilerine ilave olarak bitki genetiği, klasik ve biyoteknolojik ıslah yöntemleri ile tohum teknolojisi konularına odaklanan, bilimsel esaslara dayalı çağdaş bir eğitim-öğretim programı uygulayarak, Türkiye’nin büyük ihtiyaç duyduğu genetik, bitki ıslahı ve tohumculuk konularından uzmanlaşmış ziraat mühendisleri yetiştirmektir. Bölümümüze kaydolacak öğrencilerimiz, ilgili konularda teorik dersler yanında uygulama dersleri, mesleki uygulamalar, staj ve bitirme tezleri yaparak uygulama ağırlıklı bir eğitim alacaklardır. Böylece, hem temel bilgi ve becerilere haiz, hem de analitik düşünme ve rasyonel kararlar alabilme yeteneğine sahip, özgüveni yüksek, yeni teknolojileri kullanma ve geliştirme becerisini edinmiş, girişimci ziraat mühendislerinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Hangi Dersler Var?

Programda, lisans öğrencileri ilk yıl Botanik, Kimya, Matematik gibi temel bilim derslerinin yanında ziraat mühendisliğine temel teşkil eden birkaç ders ile programa alışmaya başlarlar. İkinci sınıfta, temel ziraat mühendisliği derslerine ek olarak tarımsal genetik mühendisliğine temel teşkil eden bazı dersleri alırlar. Üçüncü sınıfta ziraat mühendisliği ve tarımsal genetik mühendisliğinin temellerini öğrenmeyi tamamlayan öğrenciler, dördüncü sınıfta ileriye yönelik çalışacakları alanla (tohumluk üretimi, moleküler genetik, bitki ıslahı) ilgili dersleri seçerek o alana yoğunlaşırlar.

Gereken Özellikler

Tarımsal Genetik Mühendisliği bölümü, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek kalitede bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve teorik araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Lisans programı, ortak eğitim stratejisi ve pratik yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece teknolojideki yeni eğilimlerin kolayca uyarlanması mümkün olacaktır. Bu nedenle öğrencilerin araştırma ve geliştirmeye eğilim duymaları beklenmektedir.

Kazanılacak Ünvan

Ziraat Mühendisi unvanı.

Çalışma Alanları

Mezunlar özel sektörde tohumluk üretimi, çeşit ıslahı, pazarlaması vb alanlarda faaliyet gösteren firmalarda; moleküler genetik, doku kültürü, biyoteknoloji alanlarında faaliyet gösteren firmalarda istihdam olanağı bulacaklardır. Mezunlar aynı zamanda genel ziraat mühendisliği bilgilerine de sahip olacaklarından tarımsal üretim ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren tüm firmalarda istihdam edilebilirler. Bunun dışında kamuda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki ilgili kurumlarda; Tarım ve Kredi Kooperatifleri, tarımla ilgili üretici birlikleri (ör. Tariş, Çukobirlik, Pankobirlik vb) bünyesinde; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)’nde olmak üzere oldukça geniş bir iş alanında istihdam edilebilirler.
Ayrıca, girişimciliklerini kullanarak tarımsal üretim, danışmanlık vb konularda kendi özel işletmelerini açabilirler. Türkiye ve yurtdışındaki üniversitelerde ilgili yüksek lisans ve doktora programlarına kayıt olarak akademik kariyer de yapabilirler.

Özel Koşul Var Mı?

Yok

Zorunlu Staj Var Mı?

Var

Erasmus / Farabi / Mevlana

Var

DGS İle Geçiş Var Mı?

Var

Kaç Net Gerekir

Hangi Üniversitelerde Var

Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları

Başlık: Tarımsal Genetik Mühendisliği Nedir?

Tarımsal Genetik Mühendisliği, bitkilerin ve hayvanların genetik yapısının değiştirilerek istenilen özelliklere sahip bireylerin üretilmesini sağlayan bir disiplindir. Tarımsal genetik mühendisliği, gen teknolojileri ve moleküler biyolojik yöntemlerinin tarım sektöründe uygulanmasıyla ilgilenir.

Başlık: Tarımsal Genetik Mühendisliği’nin Önemi

Tarımsal Genetik Mühendisliği, tarım sektöründe verimliliği artırmak, hastalıklara dayanıklı bitkiler yetiştirmek, gıda güvenliğini sağlamak ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemek gibi birçok önemli rol üstlenir.

Bu konuyu bir tablo kullanarak açıklayalım:

| Önemi | Explanation |
|————————————|————–|
| Verimlilik Artırma | Tarımsal genetik mühendisliği, bitkilerin genetik yapısının değiştirilerek daha yüksek verim elde edilmesini sağlar. Bu sayede daha fazla ürün alınabilir. |
| Hastalıklara Dayanıklı Bitkiler | Genetik mühendislikle bitkilerde hastalıklara karşı dirençli genlerin eklenmesiyle bitkiler bu hastalıklara karşı daha dayanıklı hale gelir. Bu da hasat kayıplarını minimize eder. |
| Gıda Güvenliği | Tarımsal genetik mühendislikle, genetik modifikasyonlar sayesinde ürünlerin daha besleyici hale getirilmesi ve pestisit kullanımının azaltılması sağlanır. Bu da gıda güvenliğini artırır. |
| Sürdürülebilirlik | Tarım faaliyetlerinin çevreye olan etkisini azaltmak için yapay gübre ve pestisit kullanımının azaltılması gibi uygun yöntemlerin kullanımıyla, çevresel sürdürülebilirlik sağlanabilir. |

Başlık: Tarımsal Genetik Mühendisliği Uygulamaları

Tarımsal genetik mühendisliği, çeşitli uygulamalarla gerçekleştirilir. Bu uygulamalar aşağıdaki şekildedir:

1. Bitki Genetik Mühendisliği: Bitkilerin genetik yapısının değiştirilmesiyle istenilen özelliklere sahip bitkiler üretilir. Örneğin, pest direncine sahip mısır bitkileri geliştirilmesi gibi.

2. Hayvan Genetik Mühendisliği: Hayvanların genetik yapısı değiştirilerek hastalıklara karşı dirençli hayvanlar üretilebilir. Örneğin, sığırlarda belirli bir hastalığa karşı bağışıklık kazandırılması.

3. Mikroorganizma Genetik Mühendisliği: Mikroorganizmaların genetik yapısı değiştirilerek çeşitli endüstriyel ürünlerin üretiminde kullanılabilir. Örneğin, insülin üretimi için genetik olarak modifiye edilmiş maya kullanımı.

Başlık: Tarımsal Genetik Mühendisliği Etik İlkeleri

Tarımsal genetik mühendislikle ilgili çalışmalar etik konuları da içerir. Buna örnek olarak aşağıdaki noktaları gösterebiliriz:

– Canlıların refahı ve çevre korunması öncelikli olmalıdır.
– Genetik modifikasyonların insan sağlığına herhangi bir zararı olmamalıdır.
– Genetik modifikasyonların tarımsal çeşitliliği azaltmaması önemlidir.
– Bilimsel araştırmaların ve buluşların sadece özel şirketlerin çıkarları için kullanımı engellenmelidir.

Bu tablodaki bilgiler, tarımsal genetik mühendisliğinin temel prensiplerini ve uygulamalarını özetlemektedir. Bu disiplinin yürütülmesi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarımın sağlanması gibi önemli hedefleri destekler.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu