Tercih Rehberi

Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alan BölümlerÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARINA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI,özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümler

ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARINA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI

Adaylara yardımcı olmak üzere 2014 eğitim öğretim yılında Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınan yükseköğ- retim programları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu programlarla ilgili olarak uygulanacak işlemler ve gerekli koşullar ilgili yükseköğretim kurumlarınca önkayıt sırasında adaylara duyurulacaktır. Merkezi yerleştirme sistemiyle herhangi bir yüksek- öğretim programına kayıt hakkı kazanmış olan adaylar da bu tabloda gösterilen programlara başvurabilirler.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI

• Aksesuar Tasarımı

• Aktör Sanatı

• Antrenörlük Eğitimi

•  Arp

• Bale

• Bale Dansçılığı

• Balet Sanatı

• Bando Şefliği

• Beden Eğitimi ve Spor Öğret- menliği

• Bestekârlık

• Bileşik Sanatlar

• Boyalı Resim Sanatı

• Cam

• Canlandırma Filmi Tasarım ve

Yönetimi

• Çalgı

• Çalgı Yapım

• Çini Tasarımı

• Çizgi Film-Animasyon

• Dans

• Dizayn Ressamlığı

• Drama ve Oyunculuk

• Dramatik Yazarlık

• Dramatik Yazarlık-Dramaturji

• Dramaturji-Dramatik Yazarlık

• Duysal (Ses) Sanatları Tasa- rımı

• El Sanatları Tasarım ve Üre- timi

• Endüstri Tasarımı

• Endüstri Ürünleri Tasarımı

• Eski Çini Onarımları

• Fagot

• Film Tasarım ve Yazarlık

• Film Tasarım ve Yönetmenliği

• Flüt

• Fortepiano

•  Fotoğraf

• Fotoğraf ve Video

• Gastronomi

• Gastronomi ve Mutfak Sanat- ları

• Geleneksel Türk Sanatları

• Geleneksel Türk El Sanatları

• Genel Müzikoloji

• Gitar

• Görsel İletişim Tasarımı

• Görsel Sanatlar

• Görsel Sanatlar ve Görsel İleti- şim Tasarımı

• Grafik

• Grafik Sanatlar ve Grafik Ta- sarımı

• Grafik Sanatları

• Grafik Tasarım

• Grafik Tasarımı

• Halk Çalgı Aletleri

• Halı Kilim

• Halı, Kilim ve Eski Kumaş De- senleri

• Halı-Kilim Tasarımı

• Hava Trafik Kontrol

• Heykel

• Heykeltıraş

• İç Mimarlık

• İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

• İletişim Tasarımı

• İletişim ve Tasarım

• Keman

• Klarnet

• Klasik Bale

•  Kompozisyon

ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARINA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI

Adaylara yardımcı olmak üzere 2010 eğitim öğretim yılında Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınan yükseköğ- retim programları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu programlarla ilgili olarak uygulanacak işlemler ve gerekli koşullar ilgili yükseköğretim kurumlarınca önkayıt sırasında adaylara duyurulacaktır. Merkezi yerleştirme sistemiyle herhangi bir yüksek- öğretim programına kayıt hakkı kazanmış olan adaylar da bu tabloda gösterilen programlara başvurabilirler.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI

• Kompozisyon ve Müzik Teorisi

• Kompozisyon ve Orkestra Şefliği

• Kontrabas

• Korno

• Koro

• Kurgu-Ses ve Görüntü Yönet- menliği

• Medya ve Uygulamalı Görsel

Sanatlar

• Moda Tasarımı

• Moda ve Tekstil Tasarımı

• Modern Dans

• Mutfak Sanatları ve Yönetimi

• Müzik

• Müzik (Piyano, Yaylı Çalgılar, Nefesli Çalgılar ve Vurmalı Çalgı- lar, Şan,Teori,Kompozisyon)

• Moda Giyim Tasarımı

• Müzik Bilimi

• Müzik Bilimleri

• Müzik Öğretmenliği

• Müzik Tarihi ve Teorisi

• Müzik Teknolojileri

• Müzik Teknolojisi

• Müzik Toplulukları

• Müzikoloji

• Müzikoloji ve Kompozisyon

• Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgı- lar

• Obua

• Opera

• Orkestra Aletleri, Nefesli, Vur malı, Yaylı Çalgılar

• Orkestra ve Koro Şefliği

• Oyunculuk

• Pilotaj

• Piyano

• Opera ve Konser Şarkıcılığı

• Opera, Koro ve Popüler Müzik

Şarkıcılığı

• Opera – Oda Müziği Sanatçısı

• Piyano ve Arp

• Piyano, Arp, Gitar

• Piyano-Gitar

• Piyano,Org, Klavisin

• Plastik Sanatlar

• Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Seramik)

• Reklamcı Ressam

• Rekreasyon

• Rekreasyon Yönetimi

• Resim

• Resim İş Öğretmenliği

• Sahne Dekorları ve Kostümü

• Sahne Sanatları

• Sahne Tasarımı

• Sahne ve Gösteri Sanatları Yö- netimi

• Sanat (Tasarım) Yönetimi

• Sanat Tasarımı

• Sanat Tasarım

• Sanat ve Tasarım Yönetimi

• Sanat Yönetimi

• Seramik

• Seramik Sanatları

• Seramik ve Cam

• Seramik ve Cam Tasarımı

• Ses Eğitimi

• Sinema Sanatı (Sinema Tarihi ve Teorisi)

• Solo

• Spor Bilimleri

• Spor Yöneticiliği

ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARINA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI

Adaylara yardımcı olmak üzere 2010 eğitim öğretim yılında Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınan yükseköğ- retim programları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu programlarla ilgili olarak uygulanacak işlemler ve gerekli koşullar ilgili yükseköğretim kurumlarınca önkayıt sırasında adaylara duyurulacaktır. Merkezi yerleştirme sistemiyle herhangi bir yüksek- öğretim programına kayıt hakkı kazanmış olan adaylar da bu tabloda gösterilen programlara başvurabilirler.

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI

• Spor Yönetimi

• Şan

• Orkestra Şefliği

• Takı Teknolojisi ve Tasarımı

• Taşınabilir Kültür Varlıkları Ko- ruma ve Onarım

• Tekstil

• Tekstil Tasarım

• Tekstil Tasarımı

• Tekstil ve Moda Tasarımı

• Tekstil Tasarım ve Üretimi

• Temel Bilimler

• Tezhip

• Tezhip (Süsleme)

• Tiyatro

• Tiyatro (Oyunculuk)

• Tiyatro Dekor Tasarımı

• Tiyatro Dekor Sanatı

• Tiyatro Eleştirmenliği ve Dra- maturji

• Tiyatro Sanatı Bilimi (Tiyatro

Tarihi ve Teorisi)

 

• Trombon

 

• Trompet

 

• Turizm Animasyonu

 

• Türk Halk Müziği

 

• Türk Halk Müziği Çalgı Eğitimi

 

• Türk Halk Müziği Ses Eğitimi

 

• Türk Halk Oyunları

 

• Türk Musikisi

 

• Türk Müziği

 

• Türk Sanat Müziği

 

• Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi

• Türk Sanat Müziği Temel Bi- limler

• Tv ve Sinema Ressamı

 

• Üfleme ve Vurmalı Çalgılar

 

• Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar

 

• Viyola

 

• Viyolensel

 

• Vurma Çalgılar

 

• Vurmalı Çalgılar

 

• Yaylı Çalgılar

 

• Yaylı Çalgılar Yapımı

 

• Engelliler Entegre Yüksekokulu

 

• Grafik Sanatları (Lisans)

 

• Seramik Sanatları (Lisans)

• Batı Avrupa Açıköğretim

Programları

 

• Ağırlama Hizmetleri (Önlisans)

 

• Bilgi Yönetimi (Önlisans)

 

• Dış Ticaret (Önlisans)

 

• Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önli- sans)

• İktisat (Lisans)

 

• İşletme (Lisans)

 

• Kamu Yönetimi (Lisans)

özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümler, Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alan Programlar

Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alan Bölümler

Özel yetenek sınavı, üniversitelerde öğrenci alımında kullanılan bir yöntemdir. Bu sınavlar; sanat, spor, müzik gibi alanlarda öğrenci olan bölümlere giriş yapmak isteyen adayların yeteneklerini ölçmek amacıyla düzenlenir. Bu şekilde, o alanda yetenekli ve yetişmiş öğrencilere eğitim imkanı sağlanır.

Özel yetenek sınavı ile alınan öğrenciler, genellikle sanat akademileri, konservatuvarlar ve beden eğitimi ve spor yüksekokullarında eğitimlerine devam ederler. Örneğin, resim bölümü, tiyatro bölümü, dans bölümü, müzik bölümü gibi birçok alanda öğrenci alımı özel yetenek sınavı sonucuna göre gerçekleştirilir.

Özel yetenek sınavları, belirlenen bir takvimde gerçekleştirilir ve adaylar için başvuru süreci vardır. Başvuru sürecinde genellikle adayların portfolyoları, performans videoları veya deneme sınavları sunmaları istenir. Bu materyaller, adayların yeteneklerini değerlendirmek ve seçme sürecinde karar vermek için kullanılır.

Özel yetenek sınavları, diğer üniversite giriş sınavlarından farklı olarak bireysel performansı ölçme üzerine kuruludur. Bu nedenle, adaylar kendi yeteneklerini sergileyebilme fırsatı bulurlar. Özellikle sanat ve müzik alanlarındaki yetenekleri olan öğrenciler için bu sınavlar büyük bir önem taşır.

Bir örnekle açıklamak gerekirse, tiyatro bölümünü kazanmak isteyen bir aday, özel yetenek sınavı sürecinde tiyatro oyunu sahnelemeli, oyunculuk becerilerini göstermelidir. Aynı şekilde müzik bölümünü kazanmak isteyen bir adayın da enstrüman yeteneğini sergileyeceği bir performans sunması gerekir.

Özel yetenek sınavları, eğitim kurumlarına yetenekli ve alanında başarılı öğrencilerin gelmesini sağlar. Bu sayede, öğrenciler daha profesyonel bir eğitim alma imkanına sahip olurlar. Ayrıca, öğrencilerin yeteneklerini geliştirme fırsatı bulduğu bu bölümler, onların gelecekte kariyer yapabileceği alanları da kapsar.

Sonuç olarak, özel yetenek sınavları üniversitelerde öğrenci alımında kullanılan bir yöntemdir. Bu sınavlar, öğrencilerin sanat, spor, müzik gibi alanlarda yeteneklerini ölçer ve onlara eğitim imkanı sağlar. Öğrenciler, bireysel performanslarını sergileyebildikleri bu sınavlarda, gelecekte başarılı olabilecekleri alanları keşfederler.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu