Zıt Anlamlı Kelimeler

Özdeksel Kelimesinin Zıt-Karşıt Anlamlısı (TDK)Özdeksel Kelimesinin Zıt Anlamlısı nedir, Tinsel Kelimesinin Zıt Anlamlısı nedir,Özdeksel Kelimesinin Karşıt Anlamlısı nedir, Tinsel Kelimesinin Karşıt Anlamlısı nedir,Özdeksel nasıl yazılır tdk, Özdeksel anlamı tdk, Tinsel nedir,Tinsel nasıl yazılır tdk, Tinsel anlamı tdk, Tinsel nedir,

Sizlere bu yazımızda –Özdeksel– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı hakkında bilgi vereceğiz. 

Özdeksel kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tinsel

Türk Dil Kurumu’na göre Özdeksel kelimesinin anlamı:

sıfat Maddi, tinsel karşıtı:

      “Adıyla sanıyla, tarihsel olayları özdeksel açıdan değerlendirmek demektir.” – Necati Cumalı

Türk Dil Kurumu’na göre Tinsel kelimesinin anlamı:

1. sıfat, felsefe Maddeyle ilgisi olmayan, manevi olan, spiritüel.

2. sıfat Manevi, özdeksel karşıtı.

NOT : İki kelimenin (kökeni ne olursa olsun) anlamdaş, yakın anlamlı veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekir.Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.

özdeksel kelimesinin zıt anlamı, tinsel kelimesinin zıt anlamı, Zıt anlamlı Kelimeler

Özdeksel kelimesinin zıt anlamlısı “ayraksal” olarak tanımlanır. “Özdeksel” kelimesi genellikle “özdek” kelimesine “sel” ekinin getirilerek türetilmiştir. Özdek kelimesi ise “öğedir, yapısal bir parçadır” anlamına gelirken, “ayraksal” kelimesi ise “öğe değildir, parça değildir” anlamına gelir.

Örneğin, bir yapı üzerinde yer alan farklı bileşenlerden her biri özdek kabul edilirken, ayraksal olanlar bu yapıyı oluşturan öğelerden sayılmazlar. Özdek bir yapıyı anlamlandıran, bir işlevi olan, yerine göre değişebilen, bir bütünün parçası olan öğelerdir. Ayraksal ise tam tersine, yapı veya bütünün parçası olmayan, başka bir amacı veya yerine getirdiği işlevi bulunmayan öğelerdir.

Özdeksel kelimesinin önemi, bir nesneyi veya bir yapıyı oluşturan parçalara dikkat çekmek ve bunların bir bütün içinde nasıl yer aldığını belirtmektir. Özellikle mühendislik, mimarlık gibi alanlarda özdeksel özelliklere sahip olan parçalar veya öğeler, bir yapıyı güçlendiren, stabiliteyi sağlayan ve fonksiyonunu yerine getiren temel taşlardır.

Özdeksel kelimesinin zıt anlamı olan “ayraksal” kelimesi, yapı veya nesneyi oluşturan parçalar içerisinde görevi dışında kalan, bütüne katkı sağlamayan veya ana amacı dışında anlam taşımayan unsurları ifade eder. Ayraksal olan öğeler, bir yapıyı oluşturan diğer parçalarla ilişkili olmayan veya onlarla bağlantısı bulunmayan öznel niteliklere sahiptir.

Bu konuyu tablolar yardımıyla anlatalım:

Özdeksel Kelimesinin Zıt Anlamlısı: Ayraksal

| Kelime | Anlam |
| ————- | ————– |
| Özdeksel | Öğe, yapısal parça |
| Ayraksal | Öğe değil, parça değil |

Bu örnek tabloda özdeksel kelimesinin zıt anlamlısı olan ayraksal kelimesini anlatırken, kelimenin kendisini, anlamını ve karşıt anlamını sıraladık. Tablolar, bu tarz karşıtlıkları daha net ve düzenli bir şekilde gözlemlememizi sağlar.

Özdeksel kelimesi ve zıt anlamı olan ayraksal kelimesi, yapı veya nesnelerin parçalarını ve bu parçaların bir bütün içindeki yerini anlamada önemli bir rol oynar. Bu bağlamda, özdeksel kavramının anlamı ve zıt anlamı olan ayraksal kavramı, yapısal düzenin, işlevsel bağlantıların ve bütünlüğün anlaşılmasında kilit bir rol oynar. HTML bold tagı kullanarak önemli yerleri kalınlaştırarak görsel olarak vurgulayabiliriz.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu