Zıt Anlamlı Kelimeler

Açık Seçik Kelimesinin Zıt-Karşıt Anlamlısı (TDK)Açık Seçik Kelimesinin Zıt Anlamlısı nedir, Esrarengiz Kelimesinin Zıt Anlamlısı nedir,Açık Seçik Kelimesinin Karşıt Anlamlısı nedir, Esrarengiz Kelimesinin Karşıt Anlamlısı nedir,Açık Seçik nasıl yazılır tdk, Açık Seçik anlamı tdk, Esrarengiz nedir,Esrarengiz nasıl yazılır tdk, Esrarengiz anlamı tdk, Esrarengiz nedir,

Sizlere bu yazımızda –Açık Seçik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı hakkında bilgi vereceğiz. 

Açık Seçik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Esrarengiz

Türk Dil Kurumu’na göre Açık Seçik kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çok açık, çok belirgin:
      “Açık seçik bilgilere dayanmayan bir memleket sevgisinin ne kadar köksüz, ne kadar verimsiz olduğunu acı acı düşündüm.” – Bedri Rahmi Eyuboğlu

2. zarf Çok açık, çok belirgin bir biçimde:
      “Aşağıdakilerin yüz ifadeleri açık seçik görülüyordu artık.” – Elif Şafak

Türk Dil Kurumu’na göre Esrarengiz kelimesinin anlamı:

sıfat Gizemli.

NOT : İki kelimenin (kökeni ne olursa olsun) anlamdaş, yakın anlamlı veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekir.Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.

açık seçik kelimesinin zıt anlamı, esrarengiz kelimesinin zıt anlamı, Zıt anlamlı Kelimeler

Başlık: Açık Seçik Kelimesinin Zıt-Karşıt Anlamlısı

Giriş:
Açık seçik kelimesi, anlamı net, anlaşılır, açık ve belirgin olan bir durumu ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Türkçe Dil Kurumu’na (TDK) göre, açık seçik kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı olarak “belirsiz” kelimesi kullanılmaktadır. Belirsiz kelimesi ise anlamı tam olarak belli olmayan, netlikten yoksun, kesin olmayan bir durumu ifade etmektedir.

Açık Seçik Kelimenin Zıt-Karşıt Anlamı:
Açık seçik kelimesinin zıt-karşıt anlamı “belirsiz” kelimesidir. Açık seçik kelimesi bir durumun açık ve net bir şekilde ifade edildiğini, anlamının kolayca anlaşıldığını ifade ederken, belirsiz kelimesi ise bir durumun tam olarak belli olmadığını, netlikten yoksun olduğunu ifade etmektedir.

Önemli Yerler:
– Açık seçik kelimesi, özellikle yazma ve iletişim alanlarında önemlidir. Başarılı bir yazının veya iletişimin anahtarlarından biri, düşünceleri açık seçik bir şekilde ifade etmek olduğu için bu kelimenin zıt-karşıt anlamı olan “belirsiz” kelimesi de önem kazanmaktadır.
– İnsanların birbirleriyle olan iletişimlerinde de açık seçik ifadeler kullanmak önemlidir. Açık seçik ifadeler, karşımızdaki kişiye ne demek istediğimizi net bir şekilde anlatmamıza yardımcı olurken, belirsiz ifadeler karmaşaya, anlaşılmazlığa ve yanlış anlaşılmaya sebep olabilir.

Örnekler:
– Doğru yazma ve iletişim becerileri, açık seçik ifadelerle sağlanır. Örneğin, “Bugün hava güzel ve sıcak.” cümlesi açık seçik bir ifadedir. Karşıt anlamlı olarak “Bugün hava belirsiz ve serin.” cümlesi ise durumu net bir şekilde ifade etmemekte, hava durumunu tam olarak belli etmemektedir.
– İnsanlar arasındaki bir tartışmada da açık seçik ifadeler kullanmak önemlidir. “Sen her zaman geç kalıyorsun.” cümlesi açık seçik ifadelere örnektir. Bu ifade, karşı tarafa tam olarak hangi davranışının eleştirildiğini belirtir. Karşıt anlamlı olarak “Sen bazen geç kalıyorsun.” cümlesi ise durumu belirsiz ve netlikten yoksun bir şekilde ifade etmektedir.

Sonuç:
Açık seçik kelimesi, anlamı açık, net ve belirgin olan bir durumu ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin zıt-karşıt anlamlısı olan “belirsiz” kelimesi ise durumu tam olarak belli olmayan, netlikten yoksun olan bir durumu ifade etmektedir. Açık seçik ifadeler, yazma, iletişim ve insanlar arasındaki tartışmalarda önemlidir çünkü doğru anlaşılma ve netlik sağlar. Açık seçik ifadelerin kullanımı, karmaşa ve yanlış anlaşılma risklerini azaltır, iletişimi güçlendirir ve etkili bir iletişim sağlar.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu