Yazılı Soruları

6. Sınıf Türkçe İklim Değişikliği ve Toplum Metni Cevapları Türkçe Sayfa 210-211Sizler için hazırladığımız 6. Sınıf Türkçe İklim Değişikliği ve Toplum Metni Sayfa 210-211 yazımız aşağıdadır. Siz değerli velilerimiz ve öğrencilerimiz aşağıdan cevaplara ulaşabilirsiniz. Diğer sayfa cevapları için  aşağıda bulunan kırmızı butona tıklayarak ulaşabilirsiniz. Başarısıralamaları ailesi olarak öğrencilerimize başarılar dileriz.

6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 210-211 Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 210 Ders Kitabı Cevapları

b) Aşağıda bazı ülkelerin 2014 yılına ait karbondioksit (CO2) emisyonu miktarları ton olarak verilmiştir. Verileri inceleyiniz.

c) Karbonun atmosfere salınımını azaltmak için verdiğiniz çözüm önerilerinizi düzenleyip “Gezegenimin Bana İhtiyacı Var” başlıklı bilgilendirici bir metin yazınız. Yukarıdaki verilerden hareketle grafik çizerek metninizi destekleyiniz.

Gelişmiş bir ülke olmak insan hayatını kolaylaştırır. Fakat gelişmiş ülkelerin faaliyetleri sonucu atmosfere salınan karbon gibi zehirli gazlar iklim değişikliğine yol açmaktadır. Bu konuda dünyanın önde gelen ülkeleri ilkim konulu konferanslar düzenlemelidir. Bu toplantılarda iklim değişikliğinin önüne geçilemediği takdirde yaşanacak büyük felaketle dillendirilmelidir.

Aynı zamanda elimizi çabuk tutup bu konuya acil bir çözüm üretilmelidir. Bilindiği gibi insanların kullandığı deodorantlar, zararlı gazlar atmosfere ulaşıyor. Oraya çarpıp dünyaya dönüp sera etkisi yapıyor. Yani sıcaklıklar ortalamaların üzerinde yükseliyor. Küresel ısınma meydan geliyor. Bu da buzulların erimesine yol açıyor. Mesela buzullar erirse kutuplarda yaşan Eskimolar gibi insan toplulukları varlığını sürdüremez. Deniz kıyısında bulunan
şehirler sular altında kalabilir. Daha pek çok sorun yaşanır. Böylece dünyada olağandışı iklim değişiklikleri ortaya çıkıyor. Yine bu durumdan en çok insanlar zarar görecektir. İlkim değiştiğinde anormal derecede fırtınalar, hortumlar, kasırgalar oluşuyor. Tarım ürünleri zarar görüyor. Bazı hayvanların nesli tükenme tehlikesi yaşıyor. Bütün bu olaylar teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha hızlanmış bir hal almıştır. Sonuç olarak zaman kaybetmeden iklim değişikliğine neden olan konuları masaya yatırmalıyız. Sorunun kaynağında çözmenin yollarını aramalıyız.
Yoksa dünyanın durumu hiç de iyiye gitmeyecektir.

6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 211 Ders Kitabı Cevapları

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde bazı kelimelerin altı çizilmiştir. İnceleyiniz.

• İklim değişikliği ve bunun etkileri hayatı daha fazla zorlaştıracak.
• Eğer buzullar erirse ihtiva ettikleri su da akıp gidecek.
• Tropikal bölgelerdeki ülkelerde tarım yapmak zorlaşabilir çünkü birçok tarım ürünü zaten bitkilerin dayanabileceği en yüksek sıcaklıklara sahip bölgelerde yetiştiriliyor.
• Uçmaktan kaçınmak ya da araba yerine toplu taşıma hizmetlerini kullanmak gibi tercihler ise daha zordur.

a) Yukarıdaki altı çizili kelimeler cümleye anlam katmış mıdır? Açıklayınız.

Cevap:
Yukarıdaki altı çizili kelimeler cümleye herhangi bir anlam katmamıştır. Bu kelimeleri cümleden attığımızda anlamda herhangi bir değişiklik olmamaktadır.

b) Yukarıdaki altı çizili kelimelerin kullanılma amacı nedir?

Cevap:
Yukarıdaki altı çizili kelimelerin kullanılma amacı cümle içinde aynı görevde olan ya da anlamca birbiri ile ilgisi bulunan sözcükleri, sözcük gruplarını, anlam bakımından birbiri ile ilgili cümleleri bağlamaktır.

c) Siz de yukarıdaki altı çizili kelimeleri kullanarak cümleler kurunuz. Cümlelerinizi aşağıdaki boşluklara yazınız.

Cevap:

Akşam eve geldim ve yemekleri hazırladım.
Konya ile Kulu arası 156 km’dir.
Sen kalk da görürsün neler olacağını.
Yolluk olarak börek veya poğaça alabilirsiniz.
Balığı tavada ya da fırında pişirebilirsin.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Gezegenimizle ilgili merak ettiğiniz bir konuyu araştırınız.

Cevap:
Ben gezegenimizde var olan bitki örtülerini merak ediyorum. Gezegenimizdeki bitki örtülerini araştırdığımda ise şu sonuçlara ulaştım.

– Maki Bitki Örtüsü
– Step (Bozkır) Bitki Örtüsü
– Tundra Bitki Örtüsü
– Savan Bitki Örtüsü
– Çöl Bitki Örtüsü
– Muson Ormanı Bitki Örtüsü
– Dağ Ormanı Bitki Örtüsü
– Akdeniz Bitki Örtüsü
– Tayga Bitki Örtüsü
– Tropikal Orman Bitki Örtüsü
– Ekvatoral Yağmur Ormanı Bitki Örtüsü
– Ilıman Geniş Yapraklı Orman Bitki Örtüsü
– Türkiye’de Kaç Çeşit Bitki Örtüsü Var?

Türkiye’de bulunan bitki örtüleri özellikle öğrenciler tarafından çok araştırılır. Oldukça önemli bir konudur. Dünya üzerinde çok fazla bitki örtüsü çeşitleri vardır. Ancak Türkiye’de o kadar fazla bitki örtüsü yoktur. Türkiye’de toplam 4 bitki örtüsü çeşidi vardır. Türkiye’de Bitki Örtüsü Çeşitleri özellikleri ise şunlardır:

2. Astronomi üzerine çalışmış bir Türk bilim insanıyla ilgili bilgi edininiz. Edindiğiniz bilgileri destekleyecek görseller bulunuz.

Cevap:
Astronomi üzerine çalışmış bir Türk bilim insan Ali Kuşçu’yu araştırdım ve bilgi edindim. Semerkant’ta doğdu. Babası Türkistan ve Maveraünnehir emîri Uluğ Beyin doğancıbaşısı Muhammed. Kuşçu adının buradan geldiği söylenir. İlk öğrenimini Semerkant’ta yaptı. Sonra, Bursalı Kadızade Rumî’den ve Uluğ Beyin kendisinden matematik ve astronomi okudu.

Semerkant’tan Kirman’a giderek öğrenimini tamamladı. Uluğ Beyin kurduğu rasathaneye müdür oldu (1421) ve onun Zîc (yıldızların yerlerini ve hareketlerini gösteren cetvel) adlı eserine yardım etti.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

6. Sınıf Türkçe İklim Değişikliği ve Toplum Metni Sayfa 210-211 Meb Yayınları

6. sınıf Türkçe Ders Kitabı ünite 7 sayfa 210 cevapları, 6. sınıf Türkçe Ders Kitabı ünite 7 sayfa 210-211 cevapları Meb yayınları, 6. sınıf Türkçe Ders Kitabı ünite 7 sayfa 211

Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencileri! Bugün sizlere iklim değişikliği ve toplum konusunu işleyeceğiz. İklim değişikliği, dünyanın karşılaştığı en büyük çevresel sorunlardan biridir ve son yıllarda giderek artan bir endişeyle ele alınmaktadır.

İklim Değişikliği Nedir?

İklim değişikliği, dünyanın atmosferindeki gazların yoğunluğunun artması nedeniyle oluşan ve iklim koşullarında meydana gelen değişiklikleri ifade eder. Bu değişiklikler, sıcaklık artışı, yağış miktarındaki değişiklikler, deniz seviyesinin yükselmesi gibi etkilerle kendini gösterebilir.

İklim Değişikliğinin Nedenleri

İklim değişikliği, birçok faktörün bir araya gelmesiyle oluşur. Bunların başında insan faaliyetleri gelir. Atmosfere salınan sera gazlarının yoğunluğu arttıkça, dünyanın sıcaklığı da artar. Fabrika atıkları, fosil yakıtların kullanımı, ormanların tahrip edilmesi gibi etkenler iklim değişikliğini hızlandıran faktörler arasındadır.

İklim Değişikliğinin Sonuçları

İklim değişikliği, birçok olumsuz etkiyi beraberinde getirir. Bunların başında tarım alanlarının verimsizleşmesi gelir. Kuraklık, sel, fırtına gibi doğal afetlerin sıklığı ve şiddeti artar. Ayrıca buzulların erimesiyle deniz seviyesi yükselir ve kıyı bölgeleri büyük tehlike altında kalır. Bitki ve hayvan türlerinin de yaşam alanları değişir veya yok olur.

İklim Değişikliğinin Toplum Üzerindeki Etkileri

İklim değişikliğinin etkileri yalnızca doğal yaşamı etkilemez, aynı zamanda insanlar üzerinde de büyük etkileri vardır. Tarım alanlarının verimsizleşmesi, su kaynaklarının azalması gibi faktörler gıda güvenliğini tehdit eder. Ekonomik kaynakların azalması, göç dalgalarının oluşması gibi sonuçlar da toplumları olumsuz etkileyen faktörler arasındadır.

İklim Değişikliğiyle Mücadele

İklim değişikliğiyle mücadelede her bireyin ve toplumun sorumlulukları vardır. Sera gazlarının salınımını azaltmak için enerji verimliliği sağlayan ürünler kullanabilir, fosil yakıtların az kullanımını teşvik edebiliriz. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapabilir ve bilinçli bir tüketici olarak doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunabiliriz.

Bu metinde iklim değişikliği ve toplum konularını ele aldık. İklim değişikliğinin nedenlerini ve sonuçlarını öğrendik. Ayrıca toplum üzerindeki etkilerini ve iklim değişikliğiyle mücadele yöntemlerini de inceledik.

Tabloları örneklerle değiştirerek tekrar yazmak istiyorsanız, bir tabloyu iklim değişikliği nedenleri ve etkileri olarak düşünebilirsiniz. Örneğin:

İklim Değişikliği Nedenleriİklim Değişikliği Etkileri
Fabrika atıklarıKuraklık
Fosil yakıtların kullanımıDeniz seviyesinin yükselmesi
Orman tahribatıDoğal afetlerin sıklığı ve şiddeti

Bu örnek tablo, iklim değişikliğinin nedenlerini ve etkilerini belirtmektedir.

Unutmayın, iklim değişikliği sadece çevresel bir sorun değil, aynı zamanda toplumumuzu da etkileyen önemli bir konudur. Her bireyin sorumluluk alması ve harekete geçmesi gerekmektedir. Sağlıklı bir gelecek için hep birlikte iklim değişikliğiyle mücadele edelim!

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu