Yazılı Soruları

6. Sınıf Türkçe Dünya Daha Ne Kadar Dönecek? Dinleme İzleme Metni Cevapları Türkçe Sayfa 214-215Sizler için hazırladığımız 6. Sınıf Türkçe Dünya Daha Ne Kadar Dönecek? Dinleme İzleme Metni Sayfa 214-215 yazımız aşağıdadır. Siz değerli velilerimiz ve öğrencilerimiz aşağıdan cevaplara ulaşabilirsiniz. Diğer sayfa cevapları için  aşağıda bulunan kırmızı butona tıklayarak ulaşabilirsiniz. Başarısıralamaları ailesi olarak öğrencilerimize başarılar dileriz.

6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 214-215 Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 214 Ders Kitabı Cevapları

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Bilim insanının fizikçi olmasında etkili olan olay nedir?

Cevap:
Bilim insanının fizikçi olmasında etkili olan olay okuldayken Dünya ve Ay2ın tam olarak ne yaptıklarını anlayamamasıdır.

2. Dünya’nın dönüşünü neden hissedemiyoruz? Açıklayınız.

Cevap:
Dünya’nın dönüşünü Dünya çok büyük olduğu ve bu yüzden bu hareketin bize çok yavaş geldiği için hissedemiyoruz.

3. Dünya, Güneş ve Ay niçin uzayda sürekli hareket hâlindedir? Yazar bunu açıklamak için hangi örnekleri vermiştir?

Cevap:
Yazar bunu açıklamak için Uzay boşluğunda herhangi bir engel olmadığı için sürekli hareket halindedir. Yazar bunu açıklamak için hareket halindeki bir araçtan elimizi uzattığımızda havanın engel olması, topların zemine düştüğünde hareketlerinin durmasını örnek olarak vermiştir.

4. Bilim insanına göre Dünya’mızın sonu nasıl gelecek?

Cevap:
Bilim insanına göre Dünya’mızın sonu Ay Dünya’ya devasa güçlerin etki edeceği kadar yakınlaşacak ve bunlar onun parçalanmasına sebep olacak. Bütün parçaları yer yüzüne yağacak ve Dünya’yı yıkıp geçecek. Böylece Dünya’mızın sonu gelecek.

5. Dünya’mız neden her geçen yıl kendi ekseni etrafında daha yavaş dönüyor?

Cevap:
Dünya durağan olmadığı için her yıl yavaşlamaktadır.

6. Metinde adı geçen bilim insanına soru sorma imkânınız olsaydı ne sorardınız? Bu soruyu sorma sebebiniz nedir?

Cevap:
Dünyamız dışında başka bir gezegende yaşam var mı?

7. Fizik ve astronomiyle ilgilenen bir bilim insanı olsaydınız uzayla ilgili hangi gizemi çözmek isterdiniz? Nedenleriyle açıklayınız.

Cevap:
Fizik ve astronomiyle ilgilenen bir bilim insanı olsaydım uzayda Dünya dışında bir gezegende yaşamın olup olmadığı gizemini çözmek isterdim. Evrenimizde pek çok gezegen ve yıldız var. Bu gezegenlerden birinde yaşam olsaydı belki de kendimize yeni yaşam alanları bulacak, yeni dünyalar keşfedecektik.

5. ETKİNLİK

Astronomi üzerine çalışmış bir Türk bilim insanıyla ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşmak üzere bir sunum yapınız.

Cevap:
Astronomi üzerine çalışmış bir Türk bilim insan Ali Kuşçu’yu araştırdım ve bilgi edindim.

Semerkant’ta doğdu. Babası Türkistan ve Maveraünnehir emîri Uluğ Beyin doğancıbaşısı Muhammed. Kuşçu adının buradan geldiği söylenir. İlk öğrenimini Semerkant’ta yaptı. Sonra, Bursalı Kadızade Rumî’den ve Uluğ Beyin kendisinden matematik ve astronomi okudu.

Semerkant’tan Kirman’a giderek öğrenimini tamamladı. Uluğ Beyin kurduğu rasathaneye müdür oldu (1421) ve onun Zîc (yıldızların yerlerini ve hareketlerini gösteren cetvel) adlı eserine yardım etti.

Gürganî tahtında oturan Uluğ Bey, oğlu Abdüllâtif’in ihaneti sonucu öldürülünce (1450), Semerkant medreselerindeki derslerine son verdi ve Hacca gitmek üzere Tebriz’e geldi (1449).

Tebriz’de Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan kendisine çok itibar etti ve yanında alıkoydu. Bir ara, Osmanlılarla barış konuşmalarını yürütmek üzere elçi olarak Ali Kuşçu’yu Mehmed II’ye (Fatih) yolladı. Ünlü bilgine hayran olan Mehmed II, kendisinden İstanbul’da kalmasını rica etti.

Ali Kuşçu, bu daveti ancak elçilik görevini bitirdikten sonra gerçekleştirebileceğini bildirdi: Tebriz’e döndü, bir süre sonra bütün ailesini alarak İstanbul’a geldi. Osmanlı-Akkoyunlu sınırında Mehmed II’nin emriyle büyük bir törenle karşılanan Ali Kuşçu, Ayasofya medresesine müderris oldu. 1474 yılında vefat etti.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki elektronik postayı okuyunuz. Soruları cevaplayınız.

Kime : aliyilmaz@universite.edu.tr

Konu ekle: Dünya’nın sonu ile ilgili halk inanışlarını işleyen ebedi eser

Değerli Öğrencim Ali,
Benden Dünya’nın sonu ile ilgili halk inanışlarını işleyen edebî eser adı istemişsin. Bu konuyla ilgili sana “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” adlı romanı önerebilirim. Yazarı Hüseyin Rahmi Gürpınar. Bu eserdeki halk inançlarını inceleyen makalelere internetten ulaşabilirsin. İnternette araştırma yaparken “edu” ve “gov” uzantılı sitelerden yararlanman gerektiğini unutma.

1) Ali’ye “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” romanı niçin öneriliyor?

Cevap:
Ali’ye “Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç” romanı Ali öğretmeninden Dünya’nın sonu ile ilgili halk inanışlarını işleyen edebî eser adı istediği için öneriliyor.

2) Gönderilen e-postada “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin önerilme sebebi nedir?

Cevap:
Gönderilen e-postada “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin önerilme sebebi “edu” uzantılı siteler eğitim siteleri, “gov” uzantılı siteler devlete ait siteleridir. Bu siteler güvenilir kaynaklardır. Bu nedenle önerilmektedir.

6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Sayfa 215 Ders Kitabı Cevapları

7. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metne göre Dünya’nın dönme hızının gitgide yavaşladığı, uzun bir süre sonra tamamen duracağı ve Dünya’daki yaşamın son bulacağı ifade ediliyor. Bu durum karşısında kendinizi başka gezegenlerde yaşam alanı arayan bir bilim insanı olarak düşününüz. Yeni gezegen arayışınızı anlatan bir hikâye kurgulayınız.

Hikâyenizde yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş aşağıdaki kelimelerin Türkçelerini kullanınız.

planetaryum: Gökevi.
galaksi: Kütleçekimi etkisiyle bir arada tutulan yıldızlar, yıldız artıkları, yıldızlar arası gaz, toz ve karanlık madde sistemleri, gök ada.
kozmos: Evren.
asteroit: Yörüngeleri çoğunlukla Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında kalan gökcisimleridir.
almanak: Yıllık.

Cevap:
Arkadaşlarımla gök evinde otururken aramızda şu sohbet geçti. Acaba evrende bizden başka canlılar var mı? Ali adındaki arkadaşım evrende bizden başka canlıların ve hayatın var olabileceğini söyledi. Gök adamızda bizim yaşadığımız hayata benzer veya farklı bir hayatın olma fikri benim de uzun zamandan beri aklımda olan bir düşünceydi. Bu fikir beni her zaman heyecanlandırmıştır. Evrenimiz çok büyük bir yer. Evrende başka bir hayat varsa görmeyi, başka canlılarla tanışmayı çok istediğimi arkadaşlarıma anlattım. Sonra birlikte evrenimizle ilgili araştırma yapmaya devam ettik. Herkes bu araştırmadan dolayı çok mutluydu.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Halkla sürekli iletişim hâlinde olan bir meslek sahibinin başarılı olması için hangi özelliklere sahip olması gerekir? Araştırınız.

Cevap:
Halkla sürekli iletişim hâlinde olan bir meslek sahibinin başarılı olması için güler yüzlü, samimi, bilgili, kültürlü, ahlaklı olması gerekir.

2. Seyyar satıcıları gözlemleyiniz. Kullandıkları dilde ilginç bulduğunuz ifadeleri not alınız.

Cevap:
Seyyar satıcıların kullandıkları dil çok samimi ve sıcak bir dildir. Seyyar satıcıların kullandıkları ifadelerden bazıları ise;
– Abla gel bak, kalabalık olsun yeter, bir şey almak zorunda değilsin ?
– Süt mısır süt mısır süt mısır…
– sulu sulu karpuzzzz…

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

6. Sınıf Türkçe Dünya Daha Ne Kadar Dönecek? Dinleme İzleme Metni Sayfa 214-215 Meb Yayınları

6. sınıf Türkçe Ders Kitabı ünite 7 sayfa 214 cevapları, 6. sınıf Türkçe Ders Kitabı ünite 7 sayfa 214-215 cevapları Meb yayınları, 6. sınıf Türkçe Ders Kitabı ünite 7 sayfa 215

Dünya Daha Ne Kadar Dönecek?

Dünya, bu güzel varoluşun sınırlarını keşfetmek ve anlamak için hiç durmadan dönüyor. Peki, dünya ne kadar süreyle devam edecek? İşte bu soru üzerine düşünen bilim insanları, çeşitli araştırmalar yaparak farklı teoriler geliştirmişlerdir.

Bunlardan biri, Güneş’in yaklaşık olarak 5 milyar yıl sonra “kırmızı bir dev” haline dönüşerek, daha sonra da bir “beyaz cüce”ye dönüşeceği teorisidir. Bu noktada, dünyanın da Güneş’in bu dönüşümü sırasında yok olabileceği düşünülmektedir. Ancak, bu sürece kadar milyonlarca yıl geçeceği için insanlar için şu anki zaman diliminde pek bir önem arz etmemektedir.

Başka bir teori ise, dünyanın yanına yaklaşacak bir göktaşının çarpması sonucunda yok olabileceği üzerinedir. Göktaşları, dünya atmosferine sıklıkla giren ve yanıp kül olan cisimlerdir. Ancak, çok büyük boyutta bir göktaşının dünyaya çarpması durumunda büyük yıkımlara ve hatta nükleer kışa neden olabileceği düşünülmektedir. Günümüzde bu riski minimize etmek için göktaşlarını tespit eden ve izleyen birçok gözlem istasyonu bulunmaktadır.

Bu teorilerin dışında, dünya üzerindeki insanların doğaya olan etkisi de göz ardı edilmemelidir. İnsan faaliyetleriyle ormanlar yok olmakta, havanın kirlenmesi ile iklim değişiklikleri yaşanmakta ve denizlerin kirliliği artmaktadır. Ancak, bilinçli çevre politikaları ve sürdürülebilir yaşam projeleri bu etkileri azaltmaya yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, dünya ne kadar süreyle döneceği tam olarak bilinmese de, elimizdeki bilimsel verilere göre önümüzdeki milyonlarca yıl boyunca devam edeceği söylenebilir. Ancak, dünyanın ve içinde yaşayan canlıların devamlılığını sağlamak için çevre bilinci ve sürdürülebilirlik önemlidir.

Bu içerikte önemli noktaları aşağıdaki gibi vurgulayabiliriz:

– Dünya, Güneş’in dönüşümü sırasında yok olabilir.
– Büyük boyutta bir göktaşı çarpması dünyanın yok olmasına neden olabilir.
– İnsan faaliyetleri doğaya zarar vermektedir.
– Bilinçli çevre politikaları ve sürdürülebilir yaşam projeleri etkileri azaltabilir.
– Dünya, bilimsel verilere göre önümüzdeki milyonlarca yıl boyunca devam edecek.

HTML kullanarak bu noktaları ön plana çıkarmak için aşağıdaki gibi işaretleyebiliriz:

Dünya Daha Ne Kadar Dönecek?

Dünya, bu güzel varoluşun sınırlarını keşfetmek ve anlamak için hiç durmadan dönüyor. Peki, dünya ne kadar süreyle devam edecek? İşte bu soru üzerine düşünen bilim insanları, çeşitli araştırmalar yaparak farklı teoriler geliştirmişlerdir.

Dünya ve Güneş’in Dönüşümü

Güneş’in yaklaşık olarak 5 milyar yıl sonra “kırmızı bir dev” haline dönüşerek, daha sonra da bir “beyaz cüce”ye dönüşeceği teorisi vardır. Bu noktada, dünyanın da Güneş’in bu dönüşümü sırasında yok olabileceği düşünülmektedir. Ancak, bu sürece kadar milyonlarca yıl geçeceği için insanlar için şu anki zaman diliminde pek bir önem arz etmemektedir.

Göktaşı Çarpması

Başka bir teori ise, dünyanın yanına yaklaşacak bir göktaşının çarpması sonucunda yok olabileceği üzerinedir. Göktaşları, dünya atmosferine sıklıkla giren ve yanıp kül olan cisimlerdir. Ancak, çok büyük boyutta bir göktaşının dünyaya çarpması durumunda büyük yıkımlara ve hatta nükleer kışa neden olabileceği düşünülmektedir. Günümüzde bu riski minimize etmek için göktaşlarını tespit eden ve izleyen birçok gözlem istasyonu bulunmaktadır.

İnsan Etkisi

Bu teorilerin dışında, dünya üzerindeki insanların doğaya olan etkisi de göz ardı edilmemelidir. İnsan faaliyetleriyle ormanlar yok olmakta, havanın kirlenmesi ile iklim değişiklikleri yaşanmakta ve denizlerin kirliliği artmaktadır. Ancak, bilinçli çevre politikaları ve sürdürülebilir yaşam projeleri bu etkileri azaltmaya yardımcı olabilir.

Sonuç

Sonuç olarak, dünya ne kadar süreyle döneceği tam olarak bilinmese de, elimizdeki bilimsel verilere göre önümüzdeki milyonlarca yıl boyunca devam edeceği söylenebilir. Ancak, dünyanın ve içinde yaşayan canlıların devamlılığını sağlamak için çevre bilinci ve sürdürülebilirlik önemlidir.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu