Meslek Rehberi

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Hakkında BilgiBölüm Hakkında Bilgi

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, yeraltı kaynaklarının (petrolün, doğal gazın, jeotermal enerjinin ve yeraltı sularının) aranması, üretimi, taşınması ve kullanıma sunulması ile ilgili konular ile uğraşır. Teknik olarak Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, yeraltında doğal yollardan ve sonradan depolanmış enerjinin kullanıma sunulması için gerekli her türlü çalışma ile ilgilidir. Bölümün misyonu, öğrencilerini Petrol Mühendisliği’nin temelini oluşturan konularda bilgi sahibi yapmak, petrol endüstrisi ile ilgili ulusal, uluslararası, toplumsal ve çevre konularında çözümler bulmalarını sağlamak amacıyla, yeraltı akışkan kaynakları ile ilgili mühendislik alanlarında (sondaj, üretim ve rezervuar mühendisliği ile jeotermal enerji) eğitim vermektir. Staj imkanları ile teorik eğitimin pratik uygulamalarla pekiştirilmesi ve çalışma koşullarının tanınması sağlanmaktadır.

Hangi Dersler Var?

1.sınıfta diğer bütün mühendislik dallarinda olduğu gibi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği programında da fizik, matematik, kimya gibi temel dersler alınırken; ikinci sınıfta mühendislik matematiği,statik,mukavemet,akışkanlar mekaniği gibi dersler alınmaktadır. Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümünün üçüncü ve dördüncü yıllarında ise bölüm derslerinin sayısı artmakta olup; petrol jeolojisi, petrol üretimi mühendisliği, rezervuar mühendisliği, sondaj mühendisliği, doğal gaz mühendisliği, petrol ekonomisi gibi petrol ve doğalğaz mühendisliği ile ilgili dersler verilmektedir. Bunlara ek olarak,öğrenciler son sınıfa geldiklerinde petrolün ilgi duydukları alanlarıyla ilgili (doğalgaz, jeotermal, sondaj vb. gibi konularda) teknik seçmeli dersler alırlar. Mezun olana kadar alınması gereken serbest seçimlik ve teknik olmayan seçmeli derslerde ise öğrenciler seçecekleri dersler konusunda kısıtlanmazlar (müzik,resim,yabancı dil vb.gibi).

Gereken Özellikler

Petrol ve Doğalgaz Mühendisi olmak isteyenlerin; mühendislik bilimlerinin gerektirdiği ölçüde sayısal düşünme yetisine sahip, kendisine verilen iş üzerinde tertipli ve düzenli çalışan,herhangi bir işi planlama ve uygulama yetisine sahip, karşılaştığı sorunlara hızlı ve mantıklı çözümler üretebilecek pratik düşünme gücüne sahip, gözlemleyen ve araştırma isteği duyan kimseler olmaları beklenmektedir.

Kazanılacak Ünvan

Petrol ve Doğalgaz Mühendisi unvanını alır.

Çalışma Alanları

Bu programdan mezun olan Petrol ve Doğal Gaz Mühendisleri, petrol, doğalgaz ve jeotermal enerjinin aranması, sondajı, üretimi, taşınması, depolanması ve işletilmesi konularında görev yapabilecek bilgi birikimi ile donanmış olacaklardır. Mezunlar,dünyanın büyük petrol ve doğal gaz şirketlerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı olan TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) ve BOTAŞ (Boru Taşımacılığı Anonim Şirketi) gibi şirketlerle hızla gelişen LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) sektöründe çalışma imkanları ile yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapma imkanları iş olanakları arasında sayılabilecek başlıklardır.

Özel Koşul Var Mı?

Yok

Zorunlu Staj Var Mı?

Var

Erasmus / Farabi / Mevlana

Var

DGS İle Geçiş Var Mı?

Var

Kaç Net Gerekir

Hangi Üniversitelerde Var

Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği, enerji sektörünün önemli dallarından biridir. Bu mühendislik dalı, petrol ve doğalgaz gibi doğal kaynakları keşfetmek, geliştirmek, işlemek ve dağıtmak için teknoloji ve yöntemler kullanmayı amaçlar. Petrol ve doğalgaz, dünya genelinde enerji talebini karşılamada kritik bir rol oynar ve bu sebeple mühendislerin bu kaynakları etkin bir şekilde yönetmesi büyük bir öneme sahiptir.

Petrol ve doğalgaz mühendisliğinin birincil görevi, petrol ve doğalgaz rezervlerini belirlemek için keşif çalışmaları yapmaktır. Bu çalışmalar sismik verilerin analizi, sondaj faaliyetleri ve jeolojik değerlendirmeleri içerir. Bu süreçte, doğal gaz ve petrol rezervlerinin miktarı, kalitesi ve ekonomik değeri belirlenir.

Petrol ve doğalgazın çıkarılması aşamasında, mühendisler, rezervuarları açmak için sondaj projeleri geliştirirler. Bu projelerde, sondaj kuyuları açılır ve rezervuarlarında bulunan hidrokarbonların çıkarılması için gerekli ekipman ve teknolojiler kullanılır. Ayrıca, rezervuarlarını optimize etmek için çeşitli iyileştirme yöntemleri geliştirilir ve uygulanır.

Petrol ve doğalgazın üretimi, işlenmesi ve dağıtımı da mühendislerin sorumluluğundadır. Üretim aşamasında, üreten kuyuların performansının optimize edilmesi için çalışmalar yapılır. İşleme aşamasında, ham petrol ve doğal gaz rafineri tesislerinde işlenir ve tüketiciye sunulacak hale getirilir. Dağıtım aşamasında ise, petrol ve doğal gazın nakil hatları ve tesisler aracılığıyla güvenli bir şekilde tüketim noktalarına ulaştırılması sağlanır.

Petrol ve doğalgaz mühendisliği, enerji sektöründe önemli bir yere sahiptir ve birçok farklı kariyer fırsatı sunar. Mühendisler, petrol şirketlerinde, enerji şirketlerinde, danışmanlık firmalarında veya devlet kurumlarında çalışabilirler. Ayrıca, çevre ve sürdürülebilirlik konularıyla ilgili projelerde de yer alabilirler.

Bu mühendislik dalının geleceği de oldukça parlaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimiyle birlikte, petrol ve doğalgazın yanı sıra diğer enerji kaynaklarının da entegrasyonu önem kazanmaktadır. Bu durum, petrol ve doğalgaz mühendislerine yeni teknolojiler ve süreçler üzerinde çalışma fırsatı sunmaktadır.

Sonuç olarak, petrol ve doğalgaz mühendisliği, enerji sektöründeki önemli bir alandır. Bu mühendislik dalı, petrol ve doğal gaz rezervlerini keşfetmek, üretmek, işlemek ve dağıtmak için teknik bilgi ve becerileri kullanır. Bu alanda çalışan mühendisler, enerji kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesinde büyük bir rol oynarlar.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu