Meslek Rehberi

Orman Mühendisliği Hakkında BilgiBölüm Hakkında Bilgi

Orman Mühendisliği Programı (OMP), doğal özellikle de orman kaynaklarının tüm ürün, işlev ve hizmetlerinin sürüdürülebilir olarak yönetimi, işletilmesi ve denetimi konularında en yüksek uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ile kamusal danışmanlık yapmayı amaçlar. Bu çerçevede, orman ekosistemleri ve öğelerinin tanınması, ormanların yenilenmesi, bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu ve potansiyel orman alanlarının ağaçlandırılması ile odun ve odun dışı ürün ve hizmetlerin toplumun ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülebilir kullanımını sağlayacak şekilde planlanması ve işletilmesini sağlayabilecek nitelikte yetkin bireyler yetiştirmeyi hedefler.
OMP’da mevcut anabilim dallarına ait Silvikültür, Orman Entomolojisi ve Koruma, Havza Amenajmanı, Toprak ve Ekosistem, Orman İnşaatı, Jeodezi ve Fotogrametri, Orman Botaniği
laboratuvarları ve Herbaryum yardımı ile teorik bilgiler uygulamaya geçirilmektedir. Ayrıca,bu tesislerde öğretim üyelerimizin BAP, TÜBİTAK destekli bilimsel araştırma projelerinin
laboratuvar çalışmaları ile lisans, yüksek lisans ve doktora bitirme tezlerinin deney ve araştırma çalışmaları da gerçekleştirilmektedir.

Hangi Dersler Var?

1.Sınıf: Genel Botanik, Atatürk İlk. ve İnk. Tar. I, Genel Kimya, Orman Zoolojisi, Matematik, Türk Dili I, İngilizce I / Academic Reading And Writing I, Ölçme Bilgisi ve Kadastro, Dendrometri, İstatistik, Türk Dili II, Orman Ağacı Fizyolojisi, Atatürk İlk. ve İnk. Tar. II, İngilizce II/Academic Reading and Writing II.
2.Sınıf: Orman Botaniği I, Toprak İlmi, Havza Yönetimi, Yaban Hayatı Ekolojisi, Orman Entomolojisi, Orman Ekolojisi, Ekonomi, Orman Botaniği II.
3.Sınıf: Silvikültürün Esasları, Orman Yolları, Ormancılıkta Uzaktan Algılama, Hasılat Bilgisi, Staj I, Çevre ve Ormancılık Hukuku, Fidanlık ve Yetiştirme Tekniği, Orman Transport Tekniği ve Tesisleri, Silvikültür Tekniği.
4.Sınıf: Erozyon ve Sel Kontrolü, Staj II, Orman Koruma, Ağaçlandırma Tekniği, Orman
İşletme Ekonomisi ve Finans, Orman Amenajmanı, Ormancılık Politikası ve Yönetimi,
Mera Yönetimi, Bitirme Tezi. Seçmeli Dersler: Genel Ekoloji, Bilgisayar Destekli Çizim,
İklim Bilgisi, Jeoloji, Temel Bilgi Teknolojisi, Harita Bilgisi, Türkiye Vejetasyonu, Orman
Patolojisi, Forestry English, Biyolojik Çeşitlilik, Bitki Sistematiği, İstatistiksel Yazılım
Uygulamaları, Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri, Bitki Sosyolojisi, Orman Altı Florası, Tarımsal
Ormancılık, Bitki Besleme, Ormancılık İş Bilgisi, Kurak ve Yarı Kurak Bölge Sorunları,
Ormancılıkta Coğrafi Bilgi Sistemleri, Mantar Yetiştiriciliği, Ormancılıkta Mekanizasyon,
Zararlı Bitki Ekolojisi ve Kontrolü, Orman Genetiği ve Ağaç Islahı, Ekoturizm Yönetimi,
Yöneylem Araştırması, Kent Ormancılığı, Türkiye’de Arazi Kullanımı, Ormancılıkta Halkla
İlişkiler ve Yayım, Endüstriyel Orman Ağaçlandırmaları, Kavak Yetiştirme, Avcılık ve
Avlak Yönetimi, Proje Yönetimi, Girişimcilik, Enerji Ormancılığı, Orman Ürünleri ve
Pazarlama, Peyzaj Proje Uygulamaları, Sosyal Ormancılık ve Kırsal Kalkınma, Tohum
Teknolojisi, Seminer, Yaban Hayatı Yönetimi, Ormancılıkta Karantina, Ormancılık Mevzuatı
ve Uygulamaları, Ceviz Yetiştiriciliği, Yaban Hayatı Silvikültürü.

 

Gereken Özellikler

Orman mühendisliği programına girebilmek için, başta biyoloji olmak üzere, fen derslerinde başarılı ve ortalamanın üzerinde bir akademik yeteneğe sahip olmak gereklidir. Açık havada, çoğunlukla da kentlerden uzak, tenha yerlerde yaşamaktan hoşlanan kimseler ormancılıkla uğraşmaktan mutlu olabilirler.

Kazanılacak Ünvan

Orman Mühendisi unvanı alırlar.

Çalışma Alanları

Orman mühendisleri genellikle devlet sektöründe görev almaktadırlar. Bazıları da özel sektörde iş bulabilmekte veya müteahhitlik yapabilmekte ve daha doyurucu kazanç sağlayabilmektedirler.

Özel Koşul Var Mı?

Yok

Zorunlu Staj Var Mı?

Var

Erasmus / Farabi / Mevlana

Var

DGS İle Geçiş Var Mı?

Var

Kaç Net Gerekir

Hangi Üniversitelerde Var

Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları

Özman Mühendisliği, bina ve yapıların mimari ve yapısal çözümlerini üreten, projelendirme ve inşaat süreçlerini yöneten mühendislik dalıdır. Bu mühendislik dalı, binaların tasarımından başlayarak, inşaat sürecinin denetlenmesine ve bakım onarım hizmetlerine kadar birçok aşamayı kapsar.

Bu disiplin, yapıların güvenli, dayanıklı, ekonomik ve estetik olarak tasarlanmasını amaçlar. Bunun için yapı mühendisleri, malzeme seçimi, taşıma sistemleri, zemin etkisi, deprem ve rüzgar etkisi gibi faktörleri göz önünde bulundurarak projelerini geliştirirler. Ayrıca, yapı mühendisleri, enerji tüketimi ve çevresel faktörler gibi sürdürülebilirlik konularını da dikkate alır.

Başlıklar:

Bina Tasarımı: Bina tasarımı, yapı mühendislerinin en temel görevidir. Bu aşamada, bina yapısı için uygun taşıma sistemleri belirlenir ve malzeme seçimi yapılır. İşlevsellik, estetik, güvenlik ve maliyet gibi faktörler göz önünde bulundurularak tasarım yapılır.

Yapısal Analiz: Yapısal analiz, yapıların güvenliğini ve performansını değerlendirmek için kullanılan bir süreçtir. Bu aşamada, yapı mühendisleri çeşitli yükler altında bina davranışını analiz eder ve taşıma sistemlerinin dayanıklılığını kontrol eder.

İnşaat Yönetimi: İnşaat yönetimi, proje sürecinin planlanması, organizasyonu ve kontrolüdür. Bu aşamada, yapı mühendisleri inşaat sürecini denetler, maliyetleri kontrol eder ve zaman çizelgelerini takip eder.

Bakım Onarım: Bakım onarım hizmetleri, mevcut yapıların yaşam döngüsü boyunca ihtiyaç duyduğu düzenli bakım ve onarım işlemlerini içerir. Bu aşamada, yapı mühendisleri mevcut yapıların analizini yapar ve gerektiğinde onarımlarını gerçekleştirir.

Bina TasarımıYapısal Analizİnşaat YönetimiBakım Onarım
Binaların tasarım aşamasını yönetir.Yapıların güvenlik ve performans analizlerini yapar.İnşaat sürecini planlar ve kontrol eder.Mevcut yapıların bakım ve onarımlarını gerçekleştirir.
Malzeme seçimi ve taşıma sistemlerini belirlerBina davranışının analizini yaparMaliyetleri kontrol ederBakım süreçlerini yönetir
İşlevsellik, estetik ve güvenlik faktörlerini göz önünde bulundururYapının dayanıklılığını kontrol ederZaman çizelgelerini takip ederMevcut yapıların analizini yapar

Özman Mühendisliği, bina ve yapılarımızın sağlamlığını ve güvenliğini sağlamak için önemli bir role sahiptir. Yapı mühendisleri, eğitimleri ve deneyimleriyle yapılarımızın projelendirilmesinden inşa sürecine kadar her aşamada etkili bir şekilde çalışırlar. Bu sayede, güvenli ve dayanıklı binalara sahip olmanın yanı sıra, doğru malzemelerin ve taşıma sistemlerinin kullanılmasıyla ekonomik ve enerji verimli çözümler sunarlar.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu