LGS Konuları

2023 LGS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı2023 LGS 8 Sınıf Türkçe Konuları , 2023 LGS Merkezi Sınav Türkçe Konu ve Soru Dağılımı, 2018-2019-2020-2021-2022 Türkçe 8 Sınıf LGS konu dağılımı,2023 LGS dönem Türkçe konuları

Konular MEB ( Milli Eğitim Bakanlığı ) ‘in açıklamış olduğu Merkezi Sistem Ortak Sınav Yapılacak Derslerin Çalışma Takvimine Göre Ünite/Öğrenme Alanı/Konu/Kazanımların Dağılım Çizelgeleri resmi verilerinden alınmıştır.

Güncel 2023 8 Sınıf LGS Türkçe Konuları

8 Sınıf LGS Merkezi Sınav Sorumlu Olunan Üniteler

2023 LGS Türkçe Konuları

1.Dönem 8.Sınıf Türkçe Konuları

2023 LGS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı;

 • DİL BİLGİSİ
  – Fiilimsiler (İsim-Fiil, Sıfat-Fiil, Zarf-Fiil)
   Cümlenin Ögeleri
   Cümle Türleri (İsim ve Fiil Cümlesi, Kurallı ve Devrik Cümle, Basit, Birleşik, Sıralı, Bağlı Cümle)
 • SÖZCÜKTE ANLAM
 • CÜMLEDE ANLAM
  – Cümlede Anlam İlişkileri
   Cümle Yorumlama
 • METİN TÜRLERİ – SÖZ SANATLARI
   Metin Türleri (Fıkra, Makale, Deneme, Roman, Destan, Haber, Günlük, Anı, Hikâye, Masal, Fabl, Röportaj, Biyografi, Otobiyografi, Dilekçe, Reklam)
   Söz Sanatları (Abartma, Benzetme, Kişileştirme, Konuşturma, Karşıtlık)
 • YAZIM BİLGİSİ
   Yazım (İmla) Kuralları
   Noktalama İşaretleri

2.Dönem 8.Sınıf Türkçe Konuları

 • PARÇADA ANLAM
  Paragrafın Anlam Yönü
   Paragrafın Yapı Yön
   Tablo ve Grafik İnceleme
  Görsel Yorumlama
   Sözel Mantık (Akıl Yürütme)
 • CÜMLEDE ANLAM
 • DİL BİLGİSİ
   Fiillerde Çatı
   Noktalama İşaretleri
   Yazım Kuralları
 • ANLATIM BOZUKLUKLARI

2023 yılında gerçekleştirilecek “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav“a esas olan derslere ait konu, kazanım ve açıklamalar belirlenmiştir.

2023 LGS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı;

LGS Türkçe Soru Dağılımı
Konu Adı20182019202020212022
Fiilimsiler111
Sözcükte Anlam22122
Deyimler ve Atasözleri12
Söz Sanatları1
Cümlede Anlam22221
Parçada Anlam834106
Cümlenin Öğeleri11
Noktalama İşaretleri1111
Metin Türleri1121
Fiilde Çatı1
Cümle Türleri111
Yazım Kuralları1111
Anlatım Bozukluğu111
Sözel Mantık / Görsel Okuma17745
Toplam2020202020

2023 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI

2023 LGS KONULARI VE SORU DAĞILIMI
2023 LGS Türkçe Konuları Konu Dağılımı
2023 LGS Matematik Konuları Konu Dağılımı
2023 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları
2023 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları Konu Dağılımı
2023 LGS Fen Bilimleri Konuları Konu Dağılımı
2023 LGS İngilizce Konuları Konu Dağılımı

2023 LGS 8 Sınıf Türkçe Konuları ,2023 LGS Türkçe Testi Soruları ve Konu Dağılımı,2023 LGS Türkçe Konu Dağılımı, 2018-2019-2020-2021-2022 Türkçe LGS 8 Sınıf konu dağılımı , 2022-2023 Eğitim öğretim Yılı Türkçe Konuları. lgs Türkçe konuları,lgs Türkçe konuları ve soru dağılımı,lgs Türkçe konuları neler,lgs konuları,lgs Türkçe konuları indir,lgs yıllara göre konu dağılımı

LGS 8 Sınıf Türkçe Konuları, LGS Türkçe Konuları, LGS Türkçe Soru Dağılımı, LGS Türkçe Testi Soruları

2023 LGS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı
=================================================
Bu dersimizde 2023 LGS Türkçe sınavında karşımıza çıkacak konuları ve soru dağılımını ele alacağız. Öncelikle, Türkçe sınavında genellikle dil bilgisi, anlama, yorumlama ve okuduğunu anlama gibi becerilerimizi ölçen sorular yer almaktadır.

1. Cümlede Anlam: Bu konu kapsamında, cümlelerin anlamını çözme becerimiz ölçülür. Şu tip bir soruyla karşılaşabilirsiniz: “Verilen cümlede hangi kelime anlamını tamamlamaktadır?”

2. Paragrafta Anlam: Bu konuda, bir paragrafta verilen ifadelerin anlamını çözme becerimiz ölçülür. Örneğin, “Paragrafta hangi ifade ne anlatılmaktadır?” tarzında bir soru çıkabilir.

3. Sözcükte Anlam: Bu konu kapsamında, verilen bir kelimenin anlamını belirleme becerimiz ölçülür. Örnek olarak, “Verilen cümledeki ‘merak’ kelimesi ne anlamda kullanılmıştır?” tarzında bir soru çıkabilir.

4. Paragraf Tamamlama: Bu konuda, bir paragrafın eksik kalan kısmını tamamlama becerimiz ölçülür. Bu tür sorularda genellikle paragraftaki anlam bütünlüğünü sağlamak amaçlanır.

5. Cümle Tamamlama: Bu konuda, verilen cümleyi anlamlı hale getirme becerimiz ölçülür. Örneğin, “Verilen cümleyi düzgün bir şekilde tamamlayınız.” şeklinde bir soru çıkabilir.

6. Sözcük Grupları: Bu konuda, sözcük grupları arasındaki anlam ilişkisini belirleme becerimiz ölçülür. Örneğin, “Aşağıdakilerden hangisi diğer sözcüklerden anlam bakımından farklıdır?” tarzında bir soru çıkabilir.

7. Yazım Kuralları: Bu konuda, Türkçe’nin yazım kurallarına uygunluğu ölçülür. Örnek olarak, “Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlış yazılmıştır?” tarzında bir soru gelebilir.

8. Cümlenin Ögeleri: Bu konuda, cümlelerde yer alan ögeleri belirleme becerimiz ölçülür. Örneğin, “Aşağıdaki cümlede hangi sözcük zarf türünde kullanılmıştır?” tarzında bir soru çıkabilir.

9. Eşanlam/Sıfat Fiil: Bu konuda, verilen bir kelimenin eşanlamlılarını veya sıfat-fiil halini belirleme becerimiz ölçülür. Örneğin, “Aşağıdaki kelimelerden hangisi ‘sevinç’ kelimesinin eşanlamlısıdır?” tarzında bir soru gelebilir.

10. Sözcükte Yapı: Bu konuda, bir sözcüğün yapısını belirleme becerimiz ölçülür. Örnek olarak, “Aşağıdaki kelimelerden hangisi bir fiildir?” tarzında bir soru gelebilir.

Bu konuların yanı sıra, tüm konuları pekiştirmek için bolca alıştırma yapmanız önemlidir. Özellikle, sözcük kökleri, ekler ve anlam ilişkileri gibi önemli konuları iyi anlamak ve uygulamak başarıya giden yolda size yardımcı olacaktır.

Soru Dağılımı
==============
LGS Türkçe sınavında soru dağılımı genellikle puan ağırlığına göre yapılmaktadır. Eksik bilgilerimi anlamış olmama rağmen, genel bir fikir verebilmek amacıyla aşağıda bir örnek dağılım verebilirim:

Dil Bilgisi: %40 (Cümlede/yazıda anlam, yazım kuralları, sözcük kökleri, ekler, zarf-fiil vb.)
Anlama: %30 (Paragraf/informasyon anlama, paragraf tamamlama, cümle tamamlama vb.)
Okuduğunu Anlama: %20 (Paragrafta anlam, sözcükte anlam, sözcük grupları vb.)
Yazım Kuralları: %10 (Yanlış olan cümle/betimleme, noktalama işaretleri vb.)

Bu dağılım sadece bir örnek olup, her sene değişkenlik gösterebilir. Sınav öncesi son yayınlanan sınav kılavuzunu takip etmek doğru bilgiyi sağlayacaktır.

Sonuç olarak, 2023 LGS Türkçe sınavında başarılı olmak için konuları iyi anlamak ve sağlam bir çalışma programıyla bu konular üzerinde yoğunlaşmak önemlidir. Her konuyu ayrıntılı bir şekilde çalışarak, alıştırma yaparak ve soru çözerek başarıya ulaşabilirsiniz. Başarılar dilerim!

Tabloları benzersiz örneklerle değiştirerek tekrar yazacağım:

2023 LGS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı
=========================================
Bu dersimizde 2023 LGS Türkçe sınavında karşımıza çıkacak konuları ve soru dağılımını ele alacağız. Öncelikle, Türkçe sınavında genellikle dil bilgisi, anlama, yorumlama ve okuduğunu anlama gibi becerilerimizi ölçen sorular yer almaktadır.

| Başlık | Konu |
| —————— | ———————————————————————————— |
| Cümlede Anlam | Cümlelerin anlamını çözme becerisi |
| Paragrafta Anlam | Bir paragrafta verilen ifadelerin anlamını çözme becerisi |
| Sözcükte Anlam | Verilen bir kelimenin anlamını belirleme becerisi |
| Paragraf Tamamlama | Eksik kalan bir paragrafı tamamlama becerisi |
| Cümle Tamamlama | Verilen cümleyi anlamlı hale getirme becerisi |
| Sözcük Grupları | Sözcük grupları arasındaki anlam ilişkisini belirleme becerisi |
| Yazım Kuralları | Türkçe’nin yazım kurallarına uygunluğu ölçme becerisi |
| Cümlenin Ögeleri | Cümlelerde yer alan ögeleri belirleme becerisi |
| Eşanlam/Sıfat Fiil | Verilen bir kelimenin eşanlamlılarını veya sıfat-fiil halini belirleme becerisi |
| Sözcükte Yapı | Bir sözcüğün yapısını belirleme becerisi |

Bu konuların yanı sıra, tüm konuları pekiştirmek için bolca alıştırma yapmanız önemlidir. Özellikle, sözcük kökleri, ekler ve anlam ilişkileri gibi önemli konuları iyi anlamak ve uygulamak başarıya giden yolda size yardımcı olacaktır.

Soru Dağılımı
==============
LGS Türkçe sınavında soru dağılımı genellikle puan ağırlığına göre yapılmaktadır. Eksik bilgilerimi anlamış olmama rağmen, genel bir fikir verebilmek amacıyla aşağıda bir örnek dağılım verebilirim:

| Dil Bilgisi | %40 (Cümlede/yazıda anlam, yazım kuralları, sözcük kökleri, ekler, zarf-fiil vb.) |
| Anlama | %30 (Paragraf/informasyon anlama, paragraf tamamlama, cümle tamamlama vb.) |
| Okuduğunu Anlama | %20 (Paragrafta anlam, sözcükte anlam, sözcük grupları vb.) |
| Yazım Kuralları | %10 (Yanlış olan cümle/betimleme, noktalama işaretleri vb.) |

Bu dağılım sadece bir örnek olup, her sene değişkenlik gösterebilir. Sınav öncesi son yayınlanan sınav kılavuzunu takip etmek doğru bilgiyi sağlayacaktır.

Sonuç olarak, 2023 LGS Türkçe sınavında başarılı olmak için konuları iyi anlamak ve sağlam bir çalışma programıyla bu konular üzerinde yoğunlaşmak önemlidir. Her konuyu ayrıntılı bir şekilde çalışarak, alıştırma yaparak ve soru çözerek başarıya ulaşabilirsiniz. Başarılar dilerim!

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu