YKS-AYT Konuları

2023 AYT Tarih 2 Konuları ve Soru Dağılımları(ÖSYM-MEB)2023 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan YKS-AYT Tarih-2 Konuları belli oldu! Sizlere bu yazımızda AYT Tarih 2 konuları hakkında bilgi vereceğiz. Yeni bir sınav dönemine girmiş bulunmaktayız. Konu ve soru dağılımları MEB‘in hazırlamış olduğu konu dağılımları ve yayın evleri ile irtibata geçilerek hazırlanmıştır.

AYT Tarih 2 konuları ve soru dağılımına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplaya bileceklerdir.Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen, okullara bildirilen ve kamuoyuna duyurulan “(ÖSYM Tarafından 2023 Yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar”daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır.

İkinci Oturumda yapılacak Alan Yeterlilik Testleri (AYT)’nde; 40 soru Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1 Testi (Türk Dili ve Edebiyatı=24 soru,Tarih-1=10 soru,Coğrafya-1*=6 soru)40 Soru Sosyal Bilimler-2 Testi (Tarih-2=11 soru,Coğrafya-2=11 soru,Felsefe Grubu (Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık)=12 soru,Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe Grubu soruları)=6 soru), 40 soru Matematik Testi ve 40 soru Fen Bilimleri Testi; (Fizik=14 soru,Kimya=13 soru,Biyoloji=13 soru) olmak üzere toplam 160 soru sorulacaktır. Alan Yeterlilik Testleri (AYT)’nin süresi 180 dakikadır.

(*Coğrafya-1 soruları, 2011 yılı Coğrafya Dersi Öğretim Programı’nda belirtilen ve haftada 2 saat olarak okutulan ortak coğrafya dersi kazanımlarıyla sınırlı olacaktır.)

YKS-AYT TARİH SORULARIN DEĞERLENDİRMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2023 YKS-AYT TARİH-2 KONULARI;

9. Sınıf Konu ve Kazanımları
Tarih Bilimi
Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
İlk Türk Devletleri
İslam Tarihi ve Uygarlığı (13. Yüzyıla Kadar)
Türk – İslam Devletleri (10 -13. Yüzyıllar)
Türkiye Tarihi (11 – 13. Yüzyıllar)
10. Sınıf Konu ve Kazanımları
Beylikten Devlete
Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453- 1600)
Arayış Yılları (17. Yüzyıl)
Avrupa ve Osmanlı Devleti (18. Yüzyıl)
En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922)
11. Sınıf Konu ve Kazanımları
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774)
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774 – 1914)
Devrimler Çağında Değişen Devlet – Toplum İlişkileri
Sermaye ve Emek
19. ve 20. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Konu ve Kazanımları
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
Milli Mücadele
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
İKİ SAVAŞ ARASINDAKİ DÖNEMDE TÜRKİYE VE DÜNYA
II. DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA
II. DÜNYA SAVAŞI SONRASINDA TÜRKİYE VE DÜNYA
TOPLUMSAL DEVRİM ÇAĞINDA DÜNYA VE TÜRKİYE
YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA

2023 YKS-AYT TARİH-1 KONULARA GÖRE SORU DAĞILIMI;

KONULAR201120122013201420152016201720182019202020212022
Tarih ve Zaman1111211111
İnsanlığın İlk Dönemleri122311111
Orta Çağ’da Dünya1121
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası524222332212
İslam Medeniyetinin Doğuşu2112211211
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri545431311131
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi22123111
Beylikten Devlete Osmanlı7465542113
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler11
Dünya Gücü Osmanlı12211313211
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı11
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti112111
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı3121221
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)84344411
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri1
Sermaye ve Emek11
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya46235113421
İnkılap Tarihi Tüm Konular467751
Milli Mücadele4413445
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı2122231
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya1
II. Dünya Savaşı Sürecinde – Sonrasında Türkiye ve Dünya34233412
XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya1
Soğuk Savaş Dönemi274445
Yumuşama Dönemi12211
Küreselleşen Dünya52211
TOPLAM444444444444321021212121

Dikkat: Yeni güncellenen sisteme göre düzenlenmiş olup, YKS sınav sistemine uygun konular yayınlanmıştır.

2020 ayt tarih 2 konuları, yks ayt tarih 2 soru dağılımı, yks ayt tarih 2 soruları, YKS Tarih-2 konuları

2023 AYT Tarih 2 Konuları:
1. Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi ve İç Yapısı
2. Osmanlı Devleti’nin Yükseliş ve Duraklama Dönemi
3. Osmanlı Devleti’nin Gerileme ve Çöküş Dönemi
4. Modernleşme ve Tanzimat
5. Türk İnkılabı ve Atatürk Dönemi

Soru Dağılımı:
1. Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi ve İç Yapısı
– Kuruluş dönemi ve Osmanlı Devleti’nin sınırlarının genişlemesi
– Osmanlı Devleti’nin siyasi ve idari yapısı
– Osmanlı Devleti’nin ekonomik yapısı ve ticaret
– Osmanlı toplumunun sosyal ve kültürel yapısı

2. Osmanlı Devleti’nin Yükseliş ve Duraklama Dönemi
– Fetihler ve savaşlar
– Osmanlı toplumunda dini, siyasi ve sosyal düzenin şekillenmesi
– Avrupa ile ilişkiler ve rol değişimi
– Devletin iç yapısındaki değişiklikler ve reform hareketleri

3. Osmanlı Devleti’nin Gerileme ve Çöküş Dönemi
– Avrupa güçlerinin Osmanlı Devleti üzerindeki etkisi
– Osmanlı Devleti’nin kaybedilen topraklar ve savaşlar
– Toplumdaki düşüş ve çalkantılar
– İsyancı hareketler ve milliyetçilik akımları

4. Modernleşme ve Tanzimat
– Batılılaşma hareketleri ve Tanzimat Fermanı
– Reform ve yeniliklerin kabul edilmesi
– Osmanlı Devleti’nde eğitim ve hukuk sistemi
– Batılılaşma sürecindeki zorluklar ve engeller

5. Türk İnkılabı ve Atatürk Dönemi
– Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilanı
– Atatürk’ün liderliği ve inkılapçı politikaları
– Türkiye’nin bağımsızlaşma süreci
– Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve sosyal dönüşümü

2023 AYT Tarih 2 sınavında bu konular ve soru dağılımı ile karşılaşabilirsiniz. Bu nedenle bu konuları iyi bir şekilde hazırlamanız önemlidir.

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi ve İç Yapısı
Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi, 13. yüzyılda Osman Bey tarafından başlatılan fetihlerle başlamıştır. Kendi içinde bir beylik olan Osmanlı Devleti, zamanla güçlenerek sınırlarını genişletmiştir. Osmanlı Devleti’nin siyasi ve idari yapısı, padişahın egemenliği altında olan merkezi bir devlet yapısını içermektedir. Bu devlet yapısı, kadılar, vezirler ve diğer yöneticiler tarafından yönetilmekteydi. Osmanlı Devleti’nin ekonomik yapısı ise tarım ve ticarete dayanmaktaydı. Özellikle İpek Yolu üzerinde olması, ticaretin gelişmesini sağlamıştır. Osmanlı toplumu ise genellikle askerler, askeri ve din adamları, köylüler ve tüccarlardan oluşmaktaydı.

Osmanlı Devleti’nin Yükseliş ve Duraklama Dönemi
Osmanlı Devleti’nin yükseliş dönemi, 15. ve 16. yüzyıllarda gerçekleşmiştir. Bu dönemde Osmanlılar, birçok fetih gerçekleştirerek topraklarını genişletmişlerdir. Bu fetihler arasında İstanbul’un fethi de bulunmaktadır. Osmanlı Devleti bu dönemde uluslararası arenada da önemli bir güç haline gelmiştir. Ancak 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti, yönetim zorlukları ve iç sorunlar nedeniyle duraklama dönemine girmiştir. Bu dönemde Avrupa güçleri ile ilişkilerde de bir değişim yaşanmış, Osmanlı Devleti’nin zayıflamasıyla birlikte Avrupa güçleri daha fazla etkin olmaya başlamıştır.

Osmanlı Devleti’nin Gerileme ve Çöküş Dönemi
Osmanlı Devleti’nin gerileme dönemi, 18. ve 19. yüzyılda gerçekleşmiştir. Bu dönemde Osmanlı Devleti, Avrupa güçlerinin etkisi altına girmiştir. Kaybedilen savaşlar, toprak kayıpları ve iç sorunlar devletin zayıflamasını hızlandırmıştır. Aynı dönemde Osmanlı toplumunda çeşitli hareketler ortaya çıkmış, milliyetçilik akımları güçlenmiştir. Bu da Osmanlı Devleti’nin çöküş sürecini hızlandırmıştır. İsyancı hareketler ve dış müdahaleler, Osmanlı Devleti’nin sonunu getirmiştir.

Modernleşme ve Tanzimat
Osmanlı Devleti’nin zayıflamasıyla birlikte batılı dönüşüm hareketlerine ihtiyaç duyulmuştur. Tanzimat dönemi, bu dönüşüm hareketlerinin başladığı dönemdir. Batılı ülkelerin etkisiyle gerçekleşen reformlar ve yenilikler, Osmanlı Devleti’nde kabul edilmiştir. Bu dönemde eğitim sistemi ve hukuk sistemi de modernleştirilmiştir. Ancak bu süreçte zorluklar ve engeller de yaşanmıştır. Osmanlı Devleti, modernleşme sürecinde hem iç sorunlarla uğraşırken hem de Avrupa güçleri ile mücadele etmek zorunda kalmıştır.

Türk İnkılabı ve Atatürk Dönemi
Osmanlı Devleti’nin çöküşüyle birlikte Kurtuluş Savaşı gerçekleşmiş ve 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla sonuçlanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki bu hareket, Türk İnkılabı olarak adlandırılmaktadır. Atatürk, modern bir Türk devleti oluşturmak için çeşitli reformlar gerçekleştirmiştir. Bu reformlar Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve sosyal yapısını dönüştürmeyi hedeflemiştir. Atatürk’ün inkılapçı politikaları, çağdaş Türkiye’nin temellerini atmış ve kültürel devrimlerle Türk toplumunu modernleştirmiştir.

Bu konuların tamamı AYT Tarih 2 sınavında önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle bu konulara iyi bir şekilde hazırlanmanız, başarılı bir sınav geçirmeniz açısından önemlidir.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu