Bilgi

Pybs Bursu Kaç Yıl Verilir-Pybs bursu ne zaman kesilirPybs bursu kaçıncı sınıfa kadar verilir, Pybs Bursu Kaç Yıl Verilir, Pybs bursu ne zaman kesilir sorularına cevap arayacağız.

İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA PARASIZ YATILILIK, BURS VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ nde şu şekilde ifade edilmektedir;

Parasız yatılılık veya bursluluğun sona ermesi

MADDE 24 – (1) Ortaokul ve imam-hatip ortaokulu ile ortaöğretim okullarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu, ortaöğrenimlerini tamamlayıncaya kadar devam eder.

(2) Aşağıdaki hâllerde;

a) Ortaokul veya imam-hatip ortaokullarında bir defadan fazla sınıf tekrarına kalan, ortaöğretimde ise öğrenim hakkını kullanmış olan, (7)

b) Ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya son sınıfta beklemeli duruma düşen,

c) Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar dışında, işlediği suçtan dolayı hükümlü bulunan,

ç) Örgün eğitim dışına çıkarılma cezası almış olan,

d) Özürsüz olarak öğrenimini terk edip okuldan ayrılan,

e) Parasız yatılı veya bursluluk hakkından isteğiyle vazgeçen,

f) Özel bir okula kayıt veya nakil yaptıran,

g) Bakanlıkça belirtilen süre içerisinde parasız yatılılık veya bursluluk kaydını yaptırmayan,

öğrencilerin parasız yatılılığı veya bursluluğu okul müdürlüklerince sona erdirilir.

(3) Parasız yatılılığı sona eren öğrencilerin durumları, bir hafta içerisinde il veya ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonuna bildirilir.

(4) Bursluluğu sona eren öğrencilerin durumları ise üç gün içerisinde elektronik ortamda okul müdürlüklerince kaydedilir.

Parasız yatılılık veya bursluluğa yeniden hak kazanma

MADDE 25 – (1) Parasız yatılı veya burslu okuma hakkını kaybeden öğrencilerden, tekrar parasız yatılı veya burslu okumak isteyenler, bu Yönetmelikte belirtilen parasız yatılılık veya bursluluk için başvuru ve yararlanma şartlarını taşımaları kaydıyla parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılabilirler. Sınavı kazanmaları hâlinde bundan sonraki öğrenimlerine parasız yatılı veya burslu olarak devam ederler.

Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlar

MADDE 28 – (1) (Değişik: 10/9/2012-2012/3697 K.) Son sınıf öğrencilerinden, okulu bitirenlerin ve ortaöğretim kurumlarının son sınıfında beklemeli duruma düşenlerin bursları, ders yılının sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilir. Ancak, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamlayan öğrencilerin bursları, resmî ve örgün ortaöğretim kurumlarında da devam eder. Ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu burslu olarak tamamlayan öğrencilerden resmî ve örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıranlar burslu olduklarını bu kurum müdürlüklerine beyan ederler. Bu öğrencilerin burs nakilleri elektronik ortamda gerçekleştirilerek ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren bu kurum müdürlüklerince ödenir.

(2) Bakanlığa bağlı kurumlardan ayrılan, parasız yatılılığa geçen, özel okullar ile ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu bitirip diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim kurumlarına kayıt olan öğrencilerin bursları, ayrıldıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilir.(9)

(3) Bursluluğu sona erenlerin durumları, ayrıldıkları okul müdürlüklerince üç gün içerisinde elektronik ortamda kaydedilir.

(4) Burs kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri ile ilgili itirazların, kayıt süresi içerisinde yapılması şarttır. Yapılan itirazlar sırasıyla okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri ve Bakanlık ilgili birimince bu süre içerisinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

(5) Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.

Pybs bursu öğrenci kaçıncı sınıfta kazanmış olursa olsun lise son sınıfa kadar devam eder. 12. sınıfın son bursuna kadar alır sonrasında bursunuza veda etmek zorunda kalırsınız.

Milli Eğitim Bakanlı tarafından yapılan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına giren öğrencilerin, puanları en yüksekten en düşük puanlara kadar sıralanır. Daha sonra kimler burs alacaksa bunlar açıklanır. Devlet Parasız Yatılı Okulları (DPY) sınavı olarakta bilinmektedir.

Pybs Bursu Kaç Yıl Verilir?

PYBS bursları bundan böyle ayda 1(bir) olmak üzere yatırılacaktır. İlk burs okul açıldıktan sonra yaklaşık 2 hafta içerisinde yatırılmaktadır. Zamanla sistemsel sorunların yaşanmasından dolayı bazı yıllarda bursların yatırılmasında zaman gecikmesi olduğu gözlemlenmiştir. İlk PYBS bursunuz eylül ya da ekim ayı içerisinde alacağınızı bilmenizi isteriz.

Bundan böyle aylık olarak verilecek burs miktarı ise 663,87 TL dir.

Pybs bursu kaç yıl verilir sorusuyla dilerseniz basit bir hesap yapalım. Öğrencimiz 5. Sınıftan itibaren burs kazanmış olsun. Pybs bursu yılda 4 kez olacak şekilde 3 ayda bi verilir. Hadi öğrencimize ne kadar para verilecek hesaplayalım.

6, 7, 8, 9,10, 11 ve 12. Sınıflarda öğrenciler burs alacaklar. Yani 7 sene boyunca burs alacaklar.

Pybs Bursu Kaç Yıl Verilir, Pybs bursu kaçıncı sınıfa kadar verilir, Pybs bursu ne zaman kesilir

PYBS Bursu Nedir?

PYBS (Puanı Yüksek Öğrencilere Burs Sınavı) bursu, Türkiye’de üniversite eğitimi gören başarılı öğrencilere verilen bir destek programıdır. Bu burs, Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen bir sınav sonucunda belirlenen öğrencilere yükseköğrenim süresi boyunca aylık olarak ödenir.

PYBS Bursu Ne Zaman Kesilir?

PYBS bursu, öğrencinin başarı durumuna göre her yıl değerlendirilir ve buna bağlı olarak kesilebilir. Bursun kesilmesi için bazı durumlar söz konusu olabilir:

1. Akademik Başarısızlık: Öğrencinin dönem sonu başarı ortalaması belirli bir seviyenin altına düşerse bursu kesilebilir. Bu durum genellikle öğrencinin düzenli olarak derslere katılmaması veya başarısız sonuçlar almasından kaynaklanır.

2. Burs Şartlarının İhlali: PYBS bursunu alan öğrencilerin bazı kurallara uyması gerekmektedir. Örneğin, öğrenci derslere devam etmeli, ahlaki ve etik değerlere uygun davranmalıdır. Bu kuralları ihlal etmek bursun kesilmesine sebep olabilir.

3. Yükseköğrenim Süresinin Sonlanması: PYBS bursu, öğrencinin yükseköğrenim süresi boyunca ödenir. Öğrenci, mezuniyet ya da başka bir nedenle yükseköğrenimine devam etmezse bursu kesilecektir.

PYBS Bursu Kaç Yıl Verilir?

PYBS bursu, öğrencinin başarı durumuna ve öğrenim süresine bağlı olarak 4 yıl boyunca verilmektedir. Öğrenci başarılı olduğu sürece ve yükseköğrenimine devam ettiği sürece burs almaya hak kazanır. Bu süreçte okul değişikliği yapılırsa, öğrenci bursunu yeni okulunda da almaya devam edebilir.

PYBS Bursu Başvurusu Nasıl Yapılır?

PYBS bursu için başvurular, Yükseköğrenim Kurulu tarafından belirlenen tarihler arasında yapılmaktadır. Başvuru süreci genellikle üniversite giriş sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından başlar. Başvurular, öğrencilerin sınav sonuçlarını ve diğer gerekli belgeleri ilgili kuruma iletmelerini gerektirir.

Sonuç olarak, PYBS bursu Türkiye’de üniversite öğrencilerine verilen maddi destek programıdır ve başarı durumu ve öğrenim süresine göre yıllık olarak değerlendirilir. Bursun kesilmesi için akademik başarısızlık, burs şartlarının ihlali veya yükseköğrenim süresinin sonlanması gibi durumlar söz konusu olabilir. Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Ayşe, İstanbul Üniversitesi’nden Ahmet ve ODTÜ’den Ali gibi öğrenciler bu burs programından yararlanabilir.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu