Tercih Rehberi

YKS-TYT-AYT de Hangi Dersler Var 2022YKS-TYT-AYT de Hangi Dersler Var 2021,ayt hangi dersler var,yks de hangi dersler var,tyt’de hangi dersler var 2021,tyt sınavında hangi dersler var,tyt hangi dersler,yks 2 oturumda hangi dersler var,ayt sayısal hangi dersler var,tyt dersleri

YKS Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 

Türkçe: 40 Soru
Matematik: 40 Soru
Fen Bilimleri: 20 Soru (7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji)
Sosyal Bilimleri: 20 Soru (5 Coğrafya, 5 Tarih, 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 5 Felsefe)

olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır. Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin süresi 165 dakikadır.

Birinci Oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nde; 40 Türkçe,Sosyal Bilimler (20 soru); Sosyal Bilimleri Tarih(5 soru),Coğrafya(5 soru),Felsefe(5 soru),Din Kültürü (5 soru) toplam 20 soru ve 40 Temel MatematikFen Bilimleri (20 soru); Fizik(7 soru),Kimya(7 soru),Biyoloji(6 soru) olmak üzere toplam 120 soru sorulacaktır. Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nin süresi 165 dakikadır.

YKS İkinci Oturum – AYT Dersleri ve Soru Sayıları

Pazar günü gerçekleştirilecek olan İkinci Oturumda AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklar dır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplaya bileceklerdir. Bu oturumda lise müfredatı esas alınacaktır.

Soru Dağılımı ise;

Matematik: 40 soru
Fen Bilimleri: 40 soru (14 Fizik, 13 Kimya, 13 Biyoloji)
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1: 40 soru (24 Edebiyat, 10 Tarih, 6 Coğrafya)
Sosyal Bilimler-2: 40 soru (11 Tarih, 11 Coğrafya, 12 Felsefe, 6 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)

olmak üzere toplam 160 soru sorulacaktır. Alan Yeterlilik Testleri (AYT)’nin süresi 180 dakikadır.

Yabancı Dil YDT: 80 soru

YDT Sınavı; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunmaktadır. YDT’de adaya sadece başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.Yabancı Dil Testi (YDT) ’nin süresi 120 dakikadır.

İkinci Oturum

Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık Testleri

TestlerSoruSayısıCevaplanacak Soru Sayısına GöreSoru Başına Ortalama Süreler
İki Test80 SoruÜç Test120 SoruDört Test 160 Soru
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1402,25 dk1,5 dk1,125 dk
Sosyal Bilimler-240
Matematik40
Fen Bilimleri40
Toplam160180 dk (3 saat)180 dk (3 saat)180 dk(3 saat)

 

Aday, yerleşmeyi hedeflediği programın puan türünü dikkate alarak, ilgili testlerdeki soruları cevaplandırabilir.

Aday, yerleşmeyi hedeflediği programın puan türünü dikkate alarak;TESTLER
Türk Dili ve Edebiyatı- Sosyal Bilimler-1Sosyal Bilimler-2MatematikFen Bilimleri
Sözel Puan içinVV
Sayısal Puan içinVV
Eşit Ağırlık Puanı içinVV
Sözel + Eşit Ağırlık Puanı içinVVV
Sayısal + Eşit Ağırlık Puanı içinVVV
Sözel + Sayısal + Eşit Ağırlık Puanı içinVVVV

 

İkinci Oturumdaki Testlerin İçeriği ve Soru Sayıları;

TESTLERSoru Sayısı
Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1
Türk Dili ve Edebiyatı24
Sosyal Bilimler-1
Tarih -110
Coğrafya-16
Toplam40
Matematik Toplam40
Sosyal Bilimler-2
Tarih-211
Coğrafya-211
Felsefe Grubu (Mantık, Psikoloji, Sosyoloji)12
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi6
Toplam40
Fen Bilimleri
Fizik14
Kimya13
Biyoloji13
Toplam40
Yabancı Dil Toplam(Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça)80

TYT de Hangi Dersler Var, TYT de kaç soru var, tyt dersleri

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bünyesinde yer alan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) olmak üzere toplamda 3 ayrı sınav yer almaktadır.

TYT’de adayların genel yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan 4 temel ders bulunmaktadır. Bu dersler Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleridir. TYT’nin önemli bir bileşeni olan bu dersler, adayların genel kültür düzeylerini ölçmektedir.

Türkçe dersi, dil bilgisi, anlatım bozuklukları, paragraf soruları, kelime hazinesi gibi konuları kapsar. Özellikle cümle yapısı ve kelime anlamı üzerine yapılan sorular önemlidir. Yeterli bir kelime bilgisine sahip olmak ve dil bilgisindeki temel kuralları bilmek bu dersin başarısı için önemlidir.

Matematik dersi, temel matematiksel kavramları içerir. Sayılar, işlemler, denklemler, fonksiyonlar, geometri gibi konuları içerir. Problemleri çözebilme yeteneği ve matematiksel düşünme becerisi önemlidir. Ayrıca formüllerin doğru uygulanması da başarı için gereklidir.

Sosyal Bilimler dersi, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü gibi alanlardan sorular içerir. Öğrencilerin genel kültürlerini ölçen bu ders, okuma, anlama ve yorumlama becerilerini de test etmektedir. Özellikle tarih ve coğrafya konularına yeterli bir hakimiyet önemlidir.

Fen Bilimleri dersi ise fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimleri derslerinden sorular içerir. Doğa olaylarını anlama, gözlem yapma becerisi ve fen bilimleriyle ilgili temel kavramlara hakimiyet önemlidir. Formülleri doğru uygulayabilme ve deney okuma becerisi başarılı olmak için gereklidir.

AYT ise adayların daha spesifik alanlardaki bilgisini ölçmek amacıyla yapılan bir sınavdır. AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler, Matematik (M), Fen Bilimleri (F), Coğrafya-1 (C) ve Tarih-1 (T) dersleri yer alır. Ayrıca öğrenciler, alanlarına bağlı olarak ek derslerden de sorumlu olurlar. Bu dersler öğrencinin tercih ettiği alan doğrultusunda belirlenir.

Türk Dili ve Edebiyatı, edebiyat tarihi, dil bilgisi, sanat akımları gibi konuları içerir. Edebi metinleri anlama, yorumlama ve yazma becerisi bu dersin önemli bileşenleridir. Anlatılan metinlerin içeriğini doğru bir şekilde anlayabilme ve yorumlayabilme yeteneği dikkat gerektirir.

Sosyal Bilimler dersi, tarih, coğrafya, felsefe, sosyoloji, antropoloji gibi disiplinlerden sorular içerir. Bu ders, öğrencinin sosyal bilimlere olan ilgisini ve bilgisini ölçmektedir. Özellikle tarih ve coğrafya gibi temel disiplinlere hakimiyet önemlidir.

Matematik dersi, TYT’deki matematik dersinden farklı olarak daha ileri konuları içerir. Fonksiyonlar, limit, türev, integral gibi konuları içerir. Ayrıca problem çözme becerisi ve matematiksel düşünme becerisi bu derste önemlidir.

Fen Bilimleri dersi, TYT’deki fen bilimleri dersinden daha ileri konuları kapsar. Fizik, kimya, biyoloji gibi disiplinlerden sorular içerir. Öğrencinin fen bilimlerine olan ilgisi ve temel kavramlara hakimiyeti bu dersin başarısı için önemlidir.

Coğrafya-1 dersi, coğrafyanın temel konularını içerir. Genel coğrafya, fiziki coğrafya, beşeri coğrafya gibi konuları içerir. Harita okuma, yerleşim birimleri, iklim ve bitki örtüsü gibi konular önemlidir.

Tarih-1 dersi, tarih bilgisini ölçmek amacıyla yapılır. Türk tarihi, dünya tarihi gibi konuları içerir. Önemli tarihsel olayları ve dönemleri bilmek, tarih okuma ve yorumlama becerisi gerektirir.

Tabloları benzersiz örneklerle değiştirelim:

Başlıklar kalın yapıldı:

TYT Dersleri:

1. Türkçe
2. Matematik
3. Sosyal Bilimler
4. Fen Bilimleri

AYT Dersleri:

1. Türk Dili ve Edebiyatı
2. Sosyal Bilimler
– Tarih-1
– Coğrafya-1
3. Matematik (M)
4. Fen Bilimleri (F)

Daha sonra HTML bold tagı ile önemli yerleri işaretleyelim:

Türkçe dersi, dil bilgisi, anlatım bozuklukları, paragraf soruları, kelime hazinesi gibi konuları kapsar.

Matematik dersi, temel matematiksel kavramları içerir. Sayılar, işlemler, denklemler, fonksiyonlar, geometri gibi konuları içerir.

Sosyal Bilimler dersi, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü gibi alanlardan sorular içerir.

Fen Bilimleri dersi ise fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimleri derslerinden sorular içerir.

Türk Dili ve Edebiyatı dersi, edebiyat tarihi, dil bilgisi, sanat akımları gibi konuları içerir.

Sosyal Bilimler dersi, tarih, coğrafya, felsefe, sosyoloji, antropoloji gibi disiplinlerden sorular içerir.

Matematik dersi, fonksiyonlar, limit, türev, integral gibi konuları içerir.

Fen Bilimleri dersi, fizik, kimya, biyoloji gibi disiplinlerden sorular içerir.

Coğrafya-1 dersi, coğrafyanın temel konularını içerir.

Tarih-1 dersi, tarih bilgisini ölçmek amacıyla yapılır.

Bu şekilde, 2022 YKS-TYT-AYT sınavlarında yer alan dersleri ve önemli konularını Türkçe bir şekilde anlattık. Tabloları benzersiz örneklerle değiştirerek derslerin içeriğini anlatım sırasında kullanılabilir. Başlıklar kalın yapıldı ve önemli yerler HTML bold tagı ile işaretlendi.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu