Tercih Rehberi

YKS-AYT MATEMATİK VE GEOMETRİ SORULARIN DEĞERLENDİRMESİSizlere bu yazımızda yıllara göre yks-ayt matematik ve geometri soruların eğitimciler tarafından değerlendirmesini paylaşacağız.

2019 YKS-AYT MATEMATİK VE GEOMETRİ SORULARIN DEĞERLENDİRMESİ:

FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI

MATEMATİK SORULARI YORUMA DAYALI
(Bölüm Başkanları Ertuğrul Çelik -Kemalettin Ağaç): Müfredat dışı her hangi bir soru yok. Hemen hemen bütün konulardan sorular sorulmuş. Uzun işlem içermeyen, daha çok yoruma dayalı sorular hazırlanmış. Soruların zorluk seviyesi orta düzeyde. Alan bilgisine hakim ve analitik düşünce gücü iyi olan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği sorulardan oluşmuş bir sınav.

GEOMETRİ DÜZENLİ ÇALIŞAN YAPAR

(Bölüm Başkanı Mehmet Güler): Müfredat dışı herhangi bir soru yok. Düzenli çalışan ve konulara hakim olan bir öğrencinin yapabileceği bir sınav.

DOĞA OKULLARI

MATEMATİK SORULARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Matematik Bölüm Başkanı Arzu Uz

2019 AYT Matematik soruları her sene olduğu gibi belirleyici, bilgi ağırlıklıydı. Öğrencilerimiz sınavın ilk birkaç sorusunun kolay sorular olduğunu, daha sonra yeni nesil AYT sorularında zorlandıklarını söylediler. Genel olarak test 11. ve 12. sınıf konularından analiz düzeyinde, birkaç kazanımı içinde barındıran sorulardan oluşuyordu. Öğrencilerimiz fonksiyon ve polinom sorularının altını çizerek sınavın ayırt edici soruları olabileceğini belirttiler. 12. sınıf konularındaki türev ve integral kazanımlarının azaltılmasına rağmen sınavdaki soru sayısı ve zorluk derecesinin azalmadığı görüldü. Geometri soruları klasik sorular değildi. Öğrenciler, geometrik şekilleri öncüllere göre kendileri çizdiler, geometri soruları seçici ve analitik ağırlıklı sorulardı. Bu sene de bilgi ağırlıklı, MEB’in açıkladığı kazanımlara uyumlu, daha kapsamlı sorular içeren bir sınav oldu.

2018 YKS-AYT MATEMATİK VE GEOMETRİ SORULARIN DEĞERLENDİRMESİ:

FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI

MATEMATİK: Müfredat dışı her hangi bir soru yok. Hemen hemen bütün konulardan sorular var. Sorular birkaç kazanımı sorgular nitelikte. Temel bilgileri güçlü, yorum kabiliyeti yüksek olan öğrencilerin yapabileceği bir sınav. Soru sayısı azalmasına rağmen kapsam geçerliliği yüksek olan, hemen hemen her konuyu sorgulayan bir sınav olmuş. Sınavın zorluk derecesi ortalama.

GEOMETRİ: Müfredat dışı herhangi bir soru yok. Müfredat içindeki konularla ilgili dağılım orantılı değil. Sorular genelde birkaç konuyu içerir şekilde hazırlandığı için Geometri açısından adayların zorlandığı bir sınav olmuş.

UĞUR OKULLARI

Matematik: 2018 AYT Matematik testinde MEB müfredatına uygun sorular sorulmuştur. Sorular bilgi ağırlıklı olup birkaç kazanım veya bilgi bir arada sorgulanmış, öğrencilerin okuduğunu anlayıp, bilgiyi kullanarak işlem yapabilme gücü ölçülmüştür. Soruların bir kısmındaki veriler, değişkenlere bağlı olarak sorgulanmıştır. Bu tarz sorular öğrencilerin zorlanmasına ve zaman kaybetmesine sebep olmuştur. Geometri soruları analitik ağırlıklı olup birkaç modelleme sorusu dışında daha çok bilgiyi sorgulayan sorulardan oluşmuştur. AYT Matematik testi genelinde 9 ve 10. sınıf konularını bilmeyi gerektiren ancak müfredat olarak 11. ve 12. sınıf konularından ağırlıklı olarak sorulmuştur.

DOĞA OKULLARI

Matematik: Matematik testinde soruların bazıları ayırt edici düzeyde, yorum gücüne dayalı, sözel ifadesi bol ve işlem gerektiren zaman alıcı sorulardı. Fakat zaman problemi yaşanmamıştır. Güncel bilgiler sorularda kullanılmıştır, müfredat dışı soruya rastlanmamaktadır. Soru dağılımları ve zorluk düzeyleriyle ilgili olarak matematik orta, geometrinin ise sınavın ayırt edici bölümü olduğu söylenebilir. Geometride trigonometri dahil 14 soru sorulmuştur. Geometri soruları, sözel ağırlıklı, analitik sorularının sayısının ve belirleyiciliğinin yüksek olduğu bir sınavdı.

yks-ayt matematik ve geometri soruların değerlendirmesi

YKS-AYT Matematik ve Geometri Sorularının Değerlendirmesi

Giriş:

Bu dersimizde, YKS-AYT Matematik ve Geometri soru türlerini inceleyeceğiz ve önemli noktaları vurgulayacağız.

I. Matematik Soruları:

1. Sayılar:

a) Rasyonel Sayılar:
– Rasyonel sayılar kesirli ifadelerdir, yani iki tam sayı arasında bir oranı ifade ederler.
– Önemli bir konu, kesirlerin basit hale getirilmesidir. Basit hale getirilen kesirler, daha kolay işleme tabi tutulabilir.
– İşlem yaparken, kesirlerin pay ve paydasını sadeleştirme yöntemlerini kullanmak faydalı olacaktır.

Örnek:
Soru: 5/10 + 3/6 ifadesinin sonucu kaçtır?

Cevap: İlk olarak her iki kesiri de sadeleştiririz.
5/10 = (5/5) / (10/5) = 1/2
3/6 = (3/3) / (6/3) = 1/2

Sonuç olarak, 1/2 + 1/2 = 2/2 = 1

b) İrrasyonel Sayılar:
– İrrasyonel sayılar, kesirli veya tam sayı olarak ifade edilemeyen, köklü ifadelerdir.
– Örnek olarak, √2, √3 gibi sayılar verilebilir.

2. Denklem ve Eşitsizlikler:

a) Birinci Dereceden Denklemler:
– Birinci dereceden denklemler, x’in en yüksek derecesinin 1 olduğu denklemlerdir.
– Bu tür denklemleri çözerken birkaç yöntem kullanabiliriz: denklemi sadeleştirmek, eşitliği koruyarak dengede tutmak, denklemi denelere ayırmak gibi.

Örnek:
Soru: 2x – 3 = 5x + 7 denkleminin çözüm kümesi nedir?

Cevap: İlk olarak, x’i tek tarafta bırakırız.
2x – 5x = 7 + 3
-3x = 10
x = -10/3

b) İkinci Dereceden Denklemler:
– İkinci dereceden denklemler, x’in en yüksek derecesinin 2 olduğu denklemlerdir.
– Bu tür denklemleri çözerken, genellikle kuadratik formülü kullanırız: x = (-b ± √(b²-4ac)) / 2a

Örnek:
Soru: x² + 3x – 4 = 0 denkleminin çözüm kümesi nedir?

Cevap: İlk olarak, denklemi kuadratik formülüne uygun hale getiririz.
x = (-3 ± √(3²-4(1)(-4))) / 2(1)
x = (-3 ± √(9+16)) / 2
x = (-3 ± √25) / 2
x = (-3 ± 5) / 2

Bu denklem iki çözüme sahiptir. x = (-3 + 5) / 2 = 1 ve x = (-3 – 5) / 2 = -4.

II. Geometri Soruları:

1. Üçgenler:
– Üçgenlerde, eşlik edenlere ve benzerliklere dikkat etmek önemlidir.

2. Dörtgenler:
– Dörtgenlerde, dikdörtgenler, kareler, paralelkenarlar, yamuklar gibi özel dörtgen türlerini ayırt etmek gerekir.

3. Çemberler:
– Çemberlerde, çap, yarıçap, daireyi içine alan kesir ve yayların özelliklerini bilmek önemlidir.

Tablolar:

Örneğin, aşağıdaki tablo, rasyonel ve irrasyonel sayıların özelliklerini göstermektedir:

| Sayı Türü | Özellikler |
|——————-|—————————————-|
| Rasyonel Sayılar | Paydası 0 olmayan kesirli ifadeler |
| | Tam sayı ve kesiri gösteren ondalık sayılar |
| İrrasyonel Sayılar| Kesirli veya tam sayı olarak ifade edilemeyen |
| | Köklü ifadeler |

Sonuç:

Bu dersimizde, YKS-AYT Matematik ve Geometri sorularının önemli noktalarını inceledik. Matematik sorularında sayıları sadeleştirmek ve denklemleri çözmek için uygun yöntemleri uygulamak önemlidir. Geometri sorularında, özel şekillerin özelliklerini bilmek ve şekiller arasındaki ilişkileri dikkate almak gerekir. Bu konuları öğrenmek ve doğru anlamak, sınavda başarılı olmanıza yardımcı olacaktır.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu