Tercih Rehberi

YKS-AYT BİYOLOJİ SORULARIN DEĞERLENDİRMESİSizlere bu yazımızda yıllara göre yks-ayt biyoloji soruların eğitimciler tarafından değerlendirmesini paylaşacağız.

2019 YKS-AYT BİYOLOJİ SORULARIN DEĞERLENDİRMESİ:

NESÄ°BE AYDIN OKULLARI

BİYOLOJİ: Bilgi ağırlıklı sorular çıkmış. Ancak, soruların çözülebilmesi için öğrencilerin 9 ve 10’uncu sınıf temel bilgisine sahip olması gerekiyor.

UĞUR OKULLARI

Biyoloji: 11 ve 12’nci sınıf kazanımlarına uygun sorular var. Bazı sorular yorum ağırlıklı, kimileri ise doğrudan bilgi istiyor. Genel olarak sınav, müfredatla uyumlu ancak zorluk derecesi ortanın biraz üstünde denebilir.

DOĞA OKULLARI

Biyoloji: Biyoloji soruları hatasız ve müfredata uygun, zorluk bakımından dengeli. Soruların çoğunluğu doğrudan bilgiyi ölçerken, bir kısmı yoruma dayalı. Bazı sorular da birden fazla kazanım ölçüldü. 13 biyoloji sorusundan birer tanesi 9 ve 10.sınıf; 6 ‘sı 11’inci sınıf ve 5’i 12’nci sınıf müfredatından.

2018 YKS-AYT BİYOLOJİ SORULARIN DEĞERLENDİRMESİ:

FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI

BİYOLOJİ: AYT Biyoloji soruları müfredata uygunluk göstermektedir. AYT’de beklediğimiz gibi, sorular genellikle öğrencinin bilgisini kullanma becerisini ölçen niteliktedir. Soruların ünite dağılımına baktığımızda ise geçmiş yıllardaki YGS ve LYS Biyoloji de ünite ayrımı yoktu. Fakat 2018 TYT’nin 9. Sınıf ve 10. Sınıf ünitelerini, AYT’nin ise 11. Sınıf ve 12. Sınıf ünitelerini içerdiğini görmekteyiz. Konu bilgisi tam ve soruları dikkatli okuyan öğrencilerin bu soruları çözerken zorlanmadıklarını düşünüyoruz.  Biyoloji soruları beklenen zorluk derecesinde ve sürpriz soru yok.

UĞUR OKULLARI

Biyoloji: AYT Biyoloji testinde adaylar ağırlıklı olarak 11 ve 12. Sınıf kazanımlarına ait soru tipleri ile karşılaşmışlardır. Öğrencilerimizden bazı soruların yorum ağırlıklı bazı soruların doğrudan bilgi içerikli olduğu bilgisi geldi. Genel olarak sınav müfredat ile uyumlu ancak zorluk derecesi ortanın biraz üstünde denilebilir.

DOĞA OKULLARI

Biyoloji: Biyoloji sorularının hatasız ve müfredata uygun, zorluk bakımından dengeli dağıldığı söylenebilir. Soruların çoğunluğu doğrudan bilgiyi ölçerken, bir kısmı yoruma dayalıdır. Bazı sorularda birden fazla kazanım ölçülmüştür. 13 biyoloji sorusundan birer tanesi 9 ve 10.sınıf, 6 tanesinin 11.sınıf, diğer 5 tanesinin ise 12. sınıf konularından geldiği görülmüştür. Ayırt ediciliği yüksek bir sınavdır. Doğa Koleji Biyoloji Bölümü olarak sınav soruları beklediğimiz gibi gelmiştir. Kullandığımız eğitim dokümanlarımız ve uyguladığımız deneme sınavları ile örtüşen bir sınav olduğunu gözlemledik,  ileri biyoloji konularında iyi ve dikkatli olan öğrencilerin bu sınavda başarı düzeylerinin daha yüksek olacağını düşünmekteyiz.

yks-ayt biyoloji soruların değerlendirmesi

BİYOLOJİ SORULARIN DEĞERLENDİRMESİ

Giriş:

Biyoloji, canlıların yaşamını, yapılarını, işlevlerini ve etkileşimlerini inceleyen bir bilim dalıdır. YKS-AYT Biyoloji sınavı, öğrencilerin biyolojik konulara olan hakimiyetini ve yeteneklerini ölçmeyi amaçlar. Bu derste, YKS-AYT Biyoloji sorularının değerlendirilmesiyle ilgili önemli noktalara odaklanacağız.

I. Hücre ve Hücre Bölünmesi:

– Canlıların temel yapı ve işlev birimi olan hücreler, mitoz ve mayoz gibi süreçlerle çoğalır.
– Mitoz bölünme, bir hücrenin aynı genetik bilgiyi taşıyan iki kız hücreye bölünmesini sağlar.
– Mayoz bölünme ise üreme hücrelerinin oluşumu ve genetik çeşitliliğin artması için önemlidir.

II. Canlı Türleri ve Sınıflandırma:

– Canlılar, genel olarak zorunlu hücresel yapılarına, enerji üretme ve dışarıdan besin alma şekillerine göre sınıflandırılır.
– Prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki temel hücre tipi bulunur.
– Bitkiler, hayvanlar, mantarlar, protistler ve bakteriler gibi farklı canlı gruplarına ayrılır.

III. Fotosentez ve Solunum:

– Fotosentez, bitkilerin güneş enerjisini kullanarak organik moleküller ürettiği bir süreçtir. Bu süreç, oksijen ve besin üretiminin yanı sıra atmosferdeki karbondioksit miktarının azalmasına da katkıda bulunur.
– Solunum ise hücrelerin enerji üretmek için organik molekülleri parçaladığı bir süreçtir. Aerobik ve anaerobik solunum olmak üzere iki farklı tipte gerçekleşebilir.

IV. Genetik ve Evrim:

– Genetik, canlıların kalıtsal özelliklerini inceleyen bir alanı içerir. Genler, kalıtımın temel birimidir ve genotip ile fenotip arasındaki ilişkiyi belirler.
– Evrim, canlıların zaman içinde değişime uğraması sürecidir. Doğal seleksiyon, mutasyon ve adaptasyon gibi faktörler evrime katkıda bulunur.

HTML İle Vurgulamalar:

I. Hücre ve Hücre Bölünmesi (başlık)

– Canlıların temel yapı ve işlev birimi olan hücreler, mitoz ve mayoz gibi süreçlerle çoğalır.
Mitoz bölünme, bir hücrenin aynı genetik bilgiyi taşıyan iki kız hücreye bölünmesini sağlar.
Mayoz bölünme ise üreme hücrelerinin oluşumu ve genetik çeşitliliğin artması için önemlidir.

II. Canlı Türleri ve Sınıflandırma (başlık)

– Canlılar, genel olarak zorunlu hücresel yapılarına, enerji üretme ve dışarıdan besin alma şekillerine göre sınıflandırılır.
Prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki temel hücre tipi bulunur.
Bitkiler, hayvanlar, mantarlar, protistler ve bakteriler gibi farklı canlı gruplarına ayrılır.

III. Fotosentez ve Solunum (başlık)

Fotosentez, bitkilerin güneş enerjisini kullanarak organik moleküller ürettiği bir süreçtir. Bu süreç, oksijen ve besin üretiminin yanı sıra atmosferdeki karbondioksit miktarının azalmasına da katkıda bulunur.
Solunum ise hücrelerin enerji üretmek için organik molekülleri parçaladığı bir süreçtir. Aerobik ve anaerobik solunum olmak üzere iki farklı tipte gerçekleşebilir.

IV. Genetik ve Evrim (başlık)

Genetik, canlıların kalıtsal özelliklerini inceleyen bir alanı içerir. Genler, kalıtımın temel birimidir ve genotip ile fenotip arasındaki ilişkiyi belirler.
Evrim, canlıların zaman içinde değişime uğraması sürecidir. Doğal seleksiyon, mutasyon ve adaptasyon gibi faktörler evrime katkıda bulunur.

Tabloları Benzersiz Örneklerle Değiştirerek Tekrar Yazma:

I. Hücre ve Hücre Bölünmesi (başlık)

| Konu | Açıklama |
|—————–|—————————————————————————————————-|
| Hücreler | Canlıların temel yapı ve işlev birimi |
| Mitoz Bölünme | Bir hücrenin aynı genetik bilgiyi taşıyan iki kız hücreye bölünmesini sağlar |
| Mayoz Bölünme | Üreme hücrelerinin oluşumu ve genetik çeşitliliğin artması için önemlidir |

II. Canlı Türleri ve Sınıflandırma (başlık)

| Canlı Grupları | Hücre Tipi | Açıklama |
|—————-|————|————————————————–|
| Bitkiler | Ökaryot | Fotosentez yapabilen, enerjisini güneşten alanlar |
| Hayvanlar | Ökaryot | Heterotrof, hareket yeteneğine sahip organizmalar |
| Mantarlar | Ökaryot | Parazitik veya ayrıştırıcı organizmalar |
| Protistler | Ökaryot | Algler ve Öglena gibi tek hücreli organizmalar |
| Bakteriler | Prokaryot | Genetik bilgilerini çekirdek dışında saklarlar |

III. Fotosentez ve Solunum (başlık)

| Süreç | Açıklama |
|———–|—————————————————————-|
| Fotosentez | Bitkilerin güneş enerjisi kullanarak besin ve oksijen üretmesi |
| Solunum | Enerji üretimi için organik moleküllerin parçalanması |
| Aerobik | Oksijen varlığında gerçekleşen solunum süreci |
| Anaerobik | Oksijenin olmadığı ortamlarda gerçekleşen solunum süreci |

IV. Genetik ve Evrim (başlık)

| Konu | Açıklama |
|——————-|———————————————————————-|
| Genetik | Canlıların kalıtsal özelliklerinin incelendiği bilim dalı |
| Genler | Kalıtımın temel birimi, fenotip ve genotip arasındaki ilişkiyi belirler |
| Evrim | Canlıların zaman içinde değişimine ve çeşitliliğe uğraması süreci |
| Doğal Seleksiyon | Ortama uyumlu olan bireylerin nesillerinin devam etmesi |
| Mutasyon | Genetik materyalin değişimi veya hata yapılması |
| Adaptasyon | Canlıların yaşam alanına uyum sağlaması |

Bu derste, YKS-AYT Biyoloji sorularının değerlendirilmesine odaklandık. Hücre ve hücre bölünmesi, canlı türleri ve sınıflandırma, fotosentez ve solunum, genetik ve evrim gibi önemli konuları ele aldık. Konuları HTML bold tags ile vurguladık ve başlıkları kalın hale getirdik. Ayrıca, tabloları benzersiz örneklerle değiştirerek daha etkili bir öğrenme deneyimi sağlamaya çalıştık. Başarılar dilerim!

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu