Meslek Rehberi

Ulaştırma Mühendisliği Hakkında BilgiBölüm Hakkında Bilgi

Bölümün amacı ulaştırma ağlarının plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan mühendisler yetiştirmek. Kara, deniz ve hava yolları ile demiryolu ve petrol, doğalgaz hatları gibi her türlü ulaşımın ekonomik, güvenlikli, temiz ve medeni bir şekilde yapılmasını teminde birinci derecede sorumluluk alabilecek şekilde eğitilmiş mühendislik dalıdır.

Ulaştırma Mühendisliği konuları, günümüze kadar üniversite eğitim yapılanmasında inşaat mühendisliği eğitiminin bir alt dalı olarak yer almış olup, ulaştırma anabilim dalının altında bir başlık olarak incelenerek inşaat mühendisliği müfredatlarında yer bulmuştur. Ancak geniş bir bakış açısıyla eğitim öğretim yapan inşaat mühendisliğinde ulaştırma anabilim dalının konuları sınırlı bir yer bulamakta olup, konunun bir mühendislik perspektifinden irdelenmesi artık kaçınılmaz olmuştur.

Gelişen ve değişen koşullar, ulaştırma kavramını şehir ve bölge planlama, harita mühendisliği, çevre mühendisliği, jeoloji mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi alanlardan destek alınmasını gerektiren bir disiplinler arası bir konu haline bürümüştür. Son yıllarda gelişen yeni teknolojilerin akıllı ulaşım sistemleri kapsamında ulaştırma sistemleri ve trafik yönetimi alanında da kullanılmasıyla, bu disiplinler arası özelliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar teknoloji vb. gibi alanları da kapsayacak şekilde genişletmektedir.

Hangi Dersler Var?

İlk yıl matematik, fizik, kimya gibi temel bilimler alanında dersler ile mühendislik kavramlarına giriş dersleri, İkinci yılda, matematiğin yanı sıra uygulamalı mekanik, malzeme davranışı, mukavemet ve topografya gibi dersler, Üçüncü zemin mekaniği, akışkanlar mekaniği, ulaştırma gibi meslek dersleri ile bilgisayar uygulamalarına ağırlık verilmekte, Son sınıfta ise mesleğin çeşitli dallarında planlama ve projelendirme yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz, ayrıca uygulamaya yönelik dersler alırlar ve yaz stajlarını yaparlar

Gereken Özellikler

Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi, deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

Kazanılacak Ünvan

Ulaştırma Mühendisi unvanı.

Çalışma Alanları

Ulaştırma mühendislerine duyulan gereksinimler gelecekte daha da artacak olup, Türkiye’de ulaştırma mühendisleri, kamuda; bakanlıklar, valilikler, il özel idareleri, belediyeler, karayolları genel müdürlüğü, devlet demir yolları, devlet hava meydanları işletmesi genel müdürlüğü gibi. kurumlarda, özel sektörde ise ulaştırma ile ilgili yapım bakım, onarım dizayn ve kontrol işleri yapan özel şirket ve firmalarda istihdam imkanlarına sahip olacaklardır.

Özel Koşul Var Mı?

Yok

Zorunlu Staj Var Mı?

Var

Erasmus / Farabi / Mevlana

Var

DGS İle Geçiş Var Mı?

Yok

Kaç Net Gerekir

Hangi Üniversitelerde Var

Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları

Ulaştırma Mühendisliği, ulaşım sistemlerinin planlanması, tasarımı, işletimi ve bakımıyla ilgilenen mühendislik dalıdır. Ulaşım sistemleri, karayolu, demiryolu, hava yolu, su yolu ve kombine ulaşım gibi farklı alanları içermektedir. Bu alanlarda, insanların ve malzemelerin en etkili şekilde taşınması ve ulaşımın sağlanması amaçlanmaktadır.

Ulaştırma mühendisliği, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam kalitesini artırmak ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak için önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, ulaşım sistemlerinin planlanması ve yönetimi büyük bir öneme sahiptir.

Ulaştırma mühendisliği, çeşitli disiplinler arası bir bilimi temsil etmektedir. Matematik, fizik, coğrafya ve ekonomi gibi farklı bilim dallarından gelen bilgilerin birleştirilerek uygulanması gereken bir alandır. Bu yüzden, ulaştırma mühendisleri çok yönlü bir eğitim almalı ve geniş bir bilgi birikimine sahip olmalıdır.

Ulaştırma mühendisliği alanında çalışan profesyoneller, ulaşım sistemlerinin etkinliği ve güvenliği için çeşitli planlamalar yaparlar. Bu planlar, trafik akışının düzenlenmesi, tünellerin ve köprülerin inşası gibi fiziksel yapılarla ilgili olabileceği gibi, ulaştırma politikalarının belirlenmesi veya ulaşım ağının optimize edilmesi gibi stratejik kararları da içerebilir.

Özellikle büyük şehirlerde, trafik yoğunluğunun kontrol altında tutulması ve ulaşım sistemlerinin akıcı bir şekilde işlemesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, ulaştırma mühendisleri trafik sirkülasyonunu izlemek, trafik sıkışıklığını azaltmak ve toplu taşıma sistemlerini geliştirmek için çalışırlar.

Ulaştırma mühendisliği aynı zamanda çevresel faktörleri de göz önünde bulundurmalıdır. Şehir içi ve şehirler arası ulaşımın sürdürülebilirliği, çevre dostu teknolojilerin kullanımı ve enerji verimliliği gibi konular da bu alanın önemli bir parçasıdır.

Sonuç olarak, ulaştırma mühendisliği, ulaşım sistemlerinin etkin ve güvenli bir şekilde işlemesi için çalışır. Gelişmiş ulaşım sistemleri, insanların hareketliliğini artırır, ekonomik kalkınmayı destekler ve çevreye uyumlu bir şekilde işler. Bu nedenle, ulaştırma mühendislik çalışmaları toplumun yaşam kalitesini artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için önemlidir.

Ulaştırma MühendisliğiÖnemi
KarayollarıTrafik akışını düzenlemek
DemiryollarıUzun mesafeli taşımacılığı sağlamak
Hava YollarıHızlı ve uzun mesafeli ulaşımı sağlamak
Su YollarıLimanlarda ve iç sularda taşımacılığı sağlamak
Kombine UlaşımFarklı ulaşım modlarının entegrasyonunu sağla

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu