Meslek Rehberi

Türkçe Öğretmenliği Hakkında BilgiBölüm Hakkında Bilgi

Türkçe Eğitimi bölümü, gerek alan eğitiminde gerekse öğretmen yetiştirmede geçmişten getirdiği köklü tecrübesi ile çağdaş yaklaşımları birleştirerek dört yıllık öğretim programını sürdürmektedir. Program, öğretmenlik mesleği ve genel kültür ile ilgili zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin kendi ilgi alanları doğrultusunda seçebilecekleri seçmeli dersleri de içermektedir.

Hangi Dersler Var?

İngilizce, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Osmanlı Türkçesi, Yazı Yazma Teknikleri, Türk Dil Bilgisi: Ses Bilgisi, Türk Dil Bilgisi: Şekil Bilgisi, Edebiyat Bilgi ve Kuramları, Yazılı Anlatım, Sözlü Anlatım, Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Psikolojisi, Türk Dil Bilgisi, Türk Halk Edebiyatı, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Bilgisayar, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Genel Dilbilimi, Etkili İletişim, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Çocuk Edebiyatı, Dünya Edebiyatı,  Sınıf Yönetimi, Türk Kültürü Tarihi, Metin Bilgisi, Kitle İletişimi ve Türkçe, Balkanlarda Türkçe Öğretimi, Metin Yazarlığı,  Doğu-Batı Düşüncesi, Dil Politikaları, Türkçe Öğretiminde Materyal tasarımı-Anlama Becerileri, Türk Dilinin Kaynakları, Türk Destan Edebiyatı, Türk Soylulara Türkiye Türkçesi Öğretim, Akademik Yazma, Çağdaş Türk Edebiyatı, Dil Sosyolojisi, İlk okuma ve Yazma Öğrenimi.

Gereken Özellikler

Bu bölümde okumak için eğitim, dil sevgisi ve duyarlığı taşımak; araştırmayı, okumayı ve oluşturmayı sevmek önemli niteliklerdir.

Kazanılacak Ünvan

Türkçe Öğretmenliği alanında lisans derecesi

Çalışma Alanları

Bu alandan mezun olan öğretmen adaylarının hedef kitlelerini
– Ana dili Türkçe olanlar
– Yabancılar
– İki dilliler (bilingualler)
– Türk soylular oluşturmaktadır.
Hedef kitlelerden hareketle Türkçe eğitimi bölümünden mezun olanların istihdam edilebilecekleri alanlar ise şöyle sıralanmaktadır:
– Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî okullar ve özel ilköğretim okulları
– Özel dershaneler
– Basın yayın kuruluşları
– Diksiyon ve güzel konuşma eğitimciliği
– Karşılaştırmalı dil çalışmaları
– Diğer bilim alanlarının hemen tamamının dil sorunlarının çözümü
– Arşiv ve müzeler
– Dünya Türkoloji merkezleri
– Türk Cumhuriyetleri ile ilgili özel ve resmî kuruluşlar
– Üniversiteler
– Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Merkezleri
– Yabancı ülkelerdeki Türkoloji ve Türkçe eğitimi bölümleri
– Yurtdışındaki Türk özel okulları, üniversiteler

Özel Koşul Var Mı?

Yok

Zorunlu Staj Var Mı?

Var

Erasmus / Farabi / Mevlana

Var

DGS İle Geçiş Var Mı?

Yok

Kaç Net Gerekir

Hangi Üniversitelerde Var

Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları

Türkçe Öğretmenliği, dilimizin inceliklerini öğrencilere aktararak Türkçeyi doğru ve etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamayı hedefleyen bir mesleğin adıdır.

**Türkçe Öğretmenliği Ne İş Yapar?**

Türkçe öğretmenleri, öğrencilere Türkçe dil bilgisini, dilbilgisel kuralları, dilin yapısal özelliklerini, yazılı ve sözlü iletişim becerilerini, dilin tarihini ve edebiyatını öğretirler. Ayrıca okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeteneklerini geliştirmek için çeşitli etkinlikler ve materyaller kullanarak dersler işlerler.

Türkçe Öğretmenliği, dil becerileriyle birlikte öğrencilerin düşünme, anlama, yaratıcılık, eleştirel düşünme gibi bilişsel yeteneklerini de geliştirir. Bu nedenle Türkçe öğretmenleri, öğrencilerin dil öğrenme sürecinde motivasyonlarını artıracak etkileşimli ders materyalleri ve oyunlar kullanır.

**Türkçe Öğretmenliğinin Önemi**

Türkçe öğretmenliği, bilgi ve iletişim çağında dilin doğru ve etkili kullanılmasının önemini vurgulayan bir meslektir. Dil, insanların iletişim kurmasında ve düşüncelerini ifade etmesinde en önemli araçtır. Türkçe öğretmenleri, öğrencilerin bu aracı etkili bir şekilde kullanmalarını sağlayarak iletişim becerilerini geliştirirler. Aynı zamanda dilin kurallarına uygun bir şekilde yazıp konuşma yeteneklerini kazandırmak, öğrencilerin başarılı bir iletişimci olmalarını sağlar.

Türkçe öğretmenleri, dilin yanı sıra Türk kültürünü ve edebiyatını da öğrencilere tanıtır. Bu sayede öğrenciler, Türk dilinin tarihine ve kültürel değerlerine aşina olur. Ayrıca öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek özgür düşünebilen, sorgulayan ve sorunlara çözüm üretebilen bireyler olmalarına katkı sağlar.

Türkçe Öğretmenliğinin önemli olduğu yerler şunlardır:

1. Eğitim kurumları: Türkçe öğretmenleri, ilkokul, ortaokul ve liselerde Türkçe derslerini işlerler. Öğrencilerin yazma, okuma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirirler.

2. Dil kursları: Dil kurslarında Türkçe öğretmenleri, yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretirler. Dil öğrenmek isteyen yetişkin veya gençlerin Türkçe seviyelerini geliştirirler.

3. Üniversiteler: Türkçe öğretmenliği bölümünde lisans veya lisansüstü programlarına devam eden öğrencilere Türkçe dili ve edebiyatı konularında dersler verirler.

**Tablolar:**

Aşağıda Türkçe Öğretmenliği’nin önemli olduğu yerleri içeren bir tablo bulunmaktadır:

| Öğretim Kurumları | Dil Kursları | Üniversiteler |
|——————|————–|—————|
| İlkokul | Yabancı Dil Kursları | Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü |
| Ortaokul | Yetişkin Dil Kursları | Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı |
| Lise | | Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı |

Türkçe Öğretmenliği, dilin doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasına katkı sağlayarak öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirir. Dilin yanı sıra Türk kültürünü ve edebiyatını da öğrencilere tanıtır. Eğitim kurumları, dil kursları ve üniversiteler Türkçe öğretmenlerinin önemli olduğu yerlerdir.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu